Begäran om utlåtande: Koncessionsvillkoret för 2G-nät ses över

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 31.5.2023 11.16 | Publicerad på svenska 31.5.2023 kl. 13.59
Pressmeddelande
Etualalla tietoliikennemasto vihreän metsän keskellä. Taustalla järvimaisema ja taivasta.
Bild: Markus Pentikäinen, Keksi/LVM

Kommunikationsministeriet begär utlåtanden om de omständigheter som ska beaktas vid koncessionsbedömningen i fråga om 2G-nät. Det är fråga om en halvtidsöversyn där behovet av att ändra koncessionsvillkor bedöms. 

Ministeriet ber om synpunkter i synnerhet på huruvida företagen även i fortsättningen genom koncessionsvillkoret ska förpliktas att upprätthålla 2G-teknik i sina mobilnät. För närvarande förpliktar koncessionerna till att tal- och datatjänsterna i 2G-nätet ska omfatta 99 procent av befolkningen på det finländska fastlandet. Koncessionerna har beviljats DNA Abp, Elisa Abp och Telia Finland Abp för frekvensområdena 900 och 1800 megahertz.

I 2G-nätet rör sig relativt lite data. Exempelvis inom el- och vattennäten finns det dock för närvarande ett mycket stort antal mätare och styranordningar som har en lång livscykel och som fortfarande installeras.

Dessutom används 2G-nätet av bilnödsamtalssystemet eCall, som enligt EU-regleringen endast kan utnyttja 2G- och 3G-nät. Systemet har varit obligatoriskt i alla nya bilar sedan 2018.


Vad händer härnäst?

Remisstiden går ut den 31 juli 2023. Utlåtanden kan lämnas av alla organisationer och medborgare på adressen utlåtande.fi. Efter remissbehandlingen fortsätter beredningen som tjänsteuppdrag.


Ytterligare information:

Suvi Kankare, regeringssekreterare, tfn 0295 342 105, [email protected]