Arctia Shipping: isbrytningssäsongen inleds på Bottenviken

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 26.11.2010 16.05 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 10.07
Nyhet

Isbrytaren Kontio är den första att åka ut från Skatudden i Helsingfors till Bottenviken för att säkra trafiken till och från Torneå och Kemi. Fartygets flagga hissas den 26 november 2010 klockan 16.

Fem traditionella isbrytare ingår i Arctia Shippings isbrytarflotta: Otso, Kontio, Sisu, Urho och Voima. De traditionella isbrytarna arbetar på Östersjön.

Arctia Shipping Ab är ett statsbolag som ägarstyrs av kommunikationsministeriet och tillhandahåller isbrytar- och kombinationsfartygstjänster samt färjetrafik.

Isbrytaren Kontio färdigställdes 1987. De blåvita Otso och Kontio är i regel de första isbrytarna att styra ut mot Bottenviken från Skatudden. I början och slutet av vintern arbetar de ända uppe vid Torneå och beger sig söderut i takt med hur isläget utvecklas, varvid Urho och Sisu tar över på Bottenviken.