Andra generationens intelligenta strategi för trafik har utkommit

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 5.6.2013 9.04 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 14.45
Pressmeddelande

Kommunikationsministeriet har publicerat andra generationens intelligenta strategi för trafik. Strategin fortsätter förena den intelligenta trafiken med övriga trafikformer och finländsk trafikpolitik.

Målet är att få ett av världens mest framstående och effektiva trafiksystem, som även är känt som ansvarsfullt, till Finland. Finland publicerade världens första strategi för intelligent trafik 2009.

Med strategin ökar man bland annat informationstjänsterna för trafiken, förbättrar trafiksystemets produktivitet och effektivitet samt främjar skapandet av informations- och kommunikationsteknologiska innovationer.

Med informations- och kommunikationsteknologi kan man effektivt påverka transport- och förflyttningsvalen och stöda utvecklingen av trafiksystemet. Samtidigt hjälper man dem som förflyttar sig att göra det på ett smidigt, säkert, ekonomiskt och miljövänligt sätt.

Den intelligenta strategin för trafiken genomförs som spetsprojekt. Den beräknade kostnaden för projekten för åren 2013-2017 är cirka 300 miljoner euro. Spetsprojekten genomförs som ett samarbete mellan den offentliga och privata sektorn. Den offentliga sektorn är en trafikpolitisk vägvisare och möjliggörare, den privata sektorn är projektens genomförare och kommersialiserare. Statsförvaltningens anslag till kommunikationsministeriets förvaltningsområdes ämbetsverk inbegrips i de rambeslut som tidigare fattats för åren 2013-2017.

De största av projekten är uppbyggnaden av en lägesbild för trafiksystemet och styrsystem samt ett gemensamt kollektivtrafiksystem. Dessutom främjas informationstjänster för trafiken samt ekologisk och förnuftig förflyttning.

Till spetsprojekten hör även intelligent trafikövervakning, utveckling av säkerhetssystem och den logistiska leveranskedjans interoperabilitet. Det centrala är att identifiera goda lösningar snabbt och säkerställa deras effektivitet i de praktiska pilotprogrammen.

Den intelligenta trafiken är en av de branscher som växer snabbast och som även erbjuder attraktiva affärverksamhetsmöjligheter för företag. Den globala marknaden inom intelligent trafik är värd tiotals miljarder euro.

I Finland finns utmärkta kunskaper på alla delområden inom den intelligenta trafiken. De finländska företagen har goda möjligheter att få ta del av marknaden inom intelligent trafik och skapa ny affärsverksamhet samt nya företag och arbetsplatser.

Ytterligare information

Risto Murto, trafikråd, enhetschef, tfn 0295 342 639, [email protected]
Marko Forsblom, trafikråd, tfn 0295 342 499, [email protected]