Kansainvälisten asioiden yksikkö / KAN

Kansliapäällikkö

Konserniohjausosasto

Ministeri

Ministeriön viestintä

Tieto- ja turvallisuusosasto

Verkko- ja palveluosasto