Kansainvälisten asioiden yksikkö / KAN

Kansliapäällikkö

Konserniohjausosasto

Korkean tason edustaja

Ministeriön viestintä

Palveluosasto / PAO

Tieto- ja turvallisuusosasto

Verkko-osasto