Kansainvälisten asioiden yksikkö / KAN

Kansliapäällikkö

Konserniohjausosasto

Ministeri

Ministeriön viestintä

Palveluosasto / PAO

Tieto- ja turvallisuusosasto

Verkko-osasto