Ympäristöystävällisille aluksille investointitukea

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 11.11.2010 14.16
Tiedote

Suomalaisen varustamon on mahdollista saada tukea hankkeelle, jolla on merkittävästi ympäristöä parantavia vaikutuksia. Tukea voidaan myöntää uudelle ympäristöystävälliselle alukselle ylimääräisiin ympäristöinvestointikustannuksiin. Tekniset ratkaisut, joilla voidaan ottaa käyttöön esimerkiksi vaihtoehtoisia polttoaineita tai vähentää polttoaineiden päästöjä, ovat myös peruste investointituen saamiseksi. Valtioneuvosto antoi asetuksen alusten ympäristönsuojelua parantavien investointitukien yleisistä ehdoista 11. marraskuuta. Asetus tulee voimaan 12. marraskuuta 2010.

Varustamoille on lähivuosina tulossa uusia vaatimuksia erityisesti polttoaineen rikkipitoisuuden pienentämisestä. Investointituen avulla uusiin vaatimuksiin voidaan varautua ajoissa.

Ympäristötukien yleiset ehdot ovat voimassa vuoden 2014 loppuun asti. Tuen myöntää liikenne- ja viestintäministeriö. Tukiohjelma tarvitsee EU:n komission hyväksynnän eli tukea voidaan maksaa vasta sitten kun komissio on asian käsitellyt.

Valtioneuvosto hyväksyi myös ponnen, jonka mukaan "päätettäessä tuen myöntämisestä vuoden 2010 ensimmäisen lisätalousarvion ja vuoden 2011 täydentävän talousarvioesityksen mukaisesti momentin 31.30.46 30 milj. euron valtuudesta kaikissa tukipäätöksissä tuen enimmäismäärä rajataan 8 § 2 momentissa poiketen enintään 50 %:iin alushankkeeseen sisältyvien lisäinvestointien määrästä".


Lisätietoja
hallitusneuvos, yksikön päällikkö Silja Ruokola, puh. (09) 160 28367, 040 580 0894
erityisasiantuntija Tero Jokilehto, puh. (09) 160 28009, 040 535 0574