Ympäristöystävällisille aluksille investointitukea

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 11.11.2010 15.07
Uutinen

Suomalaisen varustamon on mahdollista saada tukea hankkeelle, jolla on merkittävästi ympäristöä parantavia vaikutuksia. Tukea voidaan myöntää uudelle ympäristöystävälliselle alukselle ylimääräisiin ympäristöinvestointikustannuksiin.

Tekniset ratkaisut, joilla voidaan ottaa käyttöön esimerkiksi vaihtoehtoisia polttoaineita tai vähentää polttoaineiden päästöjä, ovat myös peruste investointituen saamiseksi.

Valtioneuvosto antoi asetuksen alusten ympäristönsuojelua parantavien investointitukien yleisistä ehdoista 11. marraskuuta. Asetus tulee voimaan 12. marraskuuta 2010.