Yli 40-vuotiaiden ajoneuvojen katsastusvapauden valmistelu siirtyy

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 4.4.2019 8.30
Uutinen
Museoauton sisätila, ohjauspyörä ja mittaristo (Kuva: Shutterstock)
Museoauton sisätila, ohjauspyörä ja mittaristo (Kuva: Shutterstock)

Liikenne- ja viestintäministeriö lähetti tammikuussa lausuntokierrokselle asetusluonnoksen, jonka mukaan yksityiskäytössä olevat yli 40 vuotta vanhat ajoneuvot ja O2-luokan perävaunut vapautettaisiin määräaikaiskatsastuksesta. Asian arviointi on jatkunut virkamiestyönä ja päätös asiasta siirtyy uudelle hallitukselle.

Oikeuskanslerinvirasto on todennut, että toimitusministeriön ei ole asianmukaista tehdä päätöksiä, joihin liittyy poliittista tarkoituksenmukaisuusharkintaa. Tämän vuoksi päätös asetuksen sisällöstä ja hyväksynnästä siirtyy uudelle hallitukselle.

Asetusluonnos oli lausuntokierroksella, joka päättyi 20.2.2019. Ministeriö teki asetusluonnoksesta lisäksi ilmoituksen (notifioinnin) Euroopan komissiolle, jolla ei ollut ehdotukseen huomautettavaa.

Asetuksella korvattaisiin voimassa oleva ajoneuvojen liikennekelpoisuutta koskeva asetus. Asetusehdotus on osa katsastuslainsäädännön uudistamisen toista vaihetta. Ensimmäisessä vaiheessa muutettiin muun muassa määräaikaiskatsastusten välejä.