Ylen tehtäviin muutoksia, hallintoneuvoston asemaa vahvistetaan

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 2.3.2017 13.24
Uutinen
Yleisradio (Kuva: Rodeo)
Yleisradio (Kuva: Rodeo)

Yleisradiota koskevaan lakiin ehdotetaan tiettyjä muutoksia ja tarkennuksia. Ne perustuvat Yleisradion tehtäviä ja rahoitusta arvioineen parlamentaarisen työryhmän esitykseen. Hallitus antoi eduskunnalle esityksen Yleisradio Oy:tä koskevan lain muuttamisesta 2. maaliskuuta.

Yleisradio Oy:n julkisen palvelun tehtävänantoa tarkennettaisiin siten, että Yleisradion tulee tarjota julkisen palvelun sisältöpalveluja yleisissä viestintäverkoissa valtakunnallisesti ja maakunnallisesti. Nykyisen muotoilun mukaan Yleisradio voi tarjota julkisen palvelun sisältöpalveluja yleisissä viestintäverkoissa valtakunnallisesti ja alueellisesti.

Julkisen palvelun tehtävänantoa ehdotetaan tarkennettavaksi myös siten, että Yleisradion tehtävänä olisi tukea suomalaisen kulttuuriperinnön vaalimista, suvaitsevaisuutta, yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja kulttuurista moninaisuutta. Kyseinen tehtävä korvaisi nykyisen tehtävän, jonka mukaan Yleisradion tulee tukea suvaitsevaisuutta ja monikulttuurisuutta.

Yleisradion tehtäviä täydennettäisiin siten, että niihin kuuluisi myös sananvapauden, korkeatasoisen journalismin ja median monimuotoisuuden edistäminen siltä osin kuin se on kilpailuoikeuden, valtiontukisääntelyn ja tekijänoikeuksien näkökulmasta mahdollista.

Esityksellä vahvistettaisiin Yleisradion hallintoneuvoston asemaa siten, että hallintoneuvosto päättäisi jatkossa yhtiön strategiasta. Lisäksi säädettäisiin pysyvästä asiantuntijakuulemismenettelystä.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.