Yleisradion valtiontuista tehtyyn kanteluun valmistellaan vastausta

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 27.5.2021 16.00
Tiedote
(Kuva: Shutterstock)
(Kuva: Shutterstock)

EU-komissio on lähettänyt Suomen valtiolle kirjeen, missä se pyytää vastauksia Yleisradioon kohdistuvasta valtiontukiasiasta. Liikenne- ja viestintäministeriö on valmistelemassa vastausta kanteluun.

Sanoma Media Finland Oy:n tekemä kantelu koskee erityisesti Yleisradion tilausvideopalveluja (video-on-demand) ja sähköisiä oppimissisältöjä. Yleisradio tuottaa nykyisellään Yle Areenassa tilausvideopalveluja, jotka eivät kantelijan näkemyksen mukaan ole EU:n valtiontukilainsäädännön mukaisia.

Kantelija katsoo, että Yleisradion oikeutta tarjota tilausvideopalveluja tulisi rajoittaa merkittävästi silloin, kun kyse ei ole niin sanotusta catch-up-palvelusta. Catch-up tarkoittaa tv-sisällön tarjoamista verkossa lyhyen ajanjakson ajan alkuperäisen lähetyksen jälkeen.

EU-lainsäädäntö estää asiakirjojen julkaisemisen, LVM pyrkii avoimeen ja läpinäkyvään käsittelyyn

EU-lainsäädännöstä ja sen soveltamiskäytännöstä johtuen kirjeenvaihto komission kanssa on lähtökohtaisesti salassa pidettävää. Liikenne- ja viestintäministeriö pyrkii kuitenkin asian avoimeen ja läpinäkyvään käsittelyyn siltä osin, kuin se edellä mainitun sääntelyn puitteissa on mahdollista.

Liikenne- ja viestintäministeriö on aiemmin julkaissut Hankeikkunassa muistion, jossa on kuvattu keskeneräisissä EU:n valtiontukikanteluja koskevissa asioissa sovellettavaa asiakirjajulkisuutta koskevaa sääntelykehystä.

Kantelun kohteena on Suomen valtio. Liikenne- ja viestintäministeriön tehtävänä on yhdessä valtiontuista vastaavan työ- ja elinkeinoministeriön kanssa selvittää asiaa ja saatujen tietojen nojalla perustella yleisradiotoiminnan lainmukaisuutta. Komissiolta tulleeseen kirjeeseen valmistaudutaan vastaamaan 21. kesäkuuta 2021 mennessä.

Suomessa Ylen tehtäviä, rahoitusta ja valvontaa koskeva päätöksenteko on vakiintuneesti vahvasti parlamentaarista. Hallintoneuvostossa edustettuina olevien eduskuntaryhmien puheenjohtajia on informoitu asiasta.

Aiempi kantelu Medialiitolta

Suomen valtiota kohtaan on myös aiempi Yleisradion tehtävien laajuutta koskeva kantelu, jonka on tehnyt Medialiitto. Tämän seurauksena on annettu hallituksen esitys, joka on parhaillaan eduskunnan käsiteltävänä.

Kyseessä on siis kaksi eri kantelua. Liikenne- ja viestintäministeriö on esittänyt virkamiesnäkemyksenä hallintoneuvostossa edustettuina olevien eduskuntaryhmien puheenjohtajille, että kanteluita kannattaisi käsitellä erillisinä. Uuden kantelun jatkokäsittelystä komissiossa ei ole vielä tietoa, ja näiden yhdistäminen voisi viivästyttää ensimmäisen kantelun käsittelyä.

Lisätietoja

osastopäällikkö Olli-Pekka Rantala, p. 050 344 3400