Yleisradiolle ensi vuonna 402,5 miljoonaa euroa lupamaksutuloja

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 22.12.2005 13.55
Tiedote

Yleisradio Oy saa käyttöönsä ensi vuonna 402,5 miljoonaa euroa televisio- ja toimilupamaksuista kertyviä tuloja. Valtioneuvosto vahvisti televisio- ja radiorahaston käyttösuunnitelman ensi vuodelle 22. joulukuuta.
Televisio- ja radiorahaston tuloista noin 96 prosenttia käytetään Yleisradion menoihin. Rahastosta katetaan myös televisiomaksujen perinnästä ja tarkastuksesta, toimilupamaksujen hallinnoinnista ja televisio- ja radiotoiminnan valvonnasta aiheutuvia kustannuksia.
Liikenne- ja viestintäministeriö saa televisio- ja radiotoiminnan edistämiseen, mm. digitelevisiosta tiedottamiseen, 366 tuhatta euroa. Pohjanmaalla näkyvien Ruotsin television lähetysten tekijänoikeuskorvauksiin varataan 371 tuhatta euroa.
Valtioneuvosto päättää vuosittain televisio- ja radiorahaston varojen jakamisesta. Televisio- ja radiorahastoa hoitaa Viestintävirasto.Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Elina Normo, puh. (09) 160 28463, 040 765 7887