Yhtiökokous ohjeisti Finaviaa johdannaiskysymyksen jatkotyöhön

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 31.5.2016 12.23 | Julkaistu suomeksi 31.5.2016 klo 12.31
Uutinen
Ministeri Anne Berner (kuva: LVM)
Ministeri Anne Berner (kuva: LVM)

Finavia Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 31.5.2016 Helsingissä. Yhtiökokous vahvisti vuoden 2015 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja toimitusjohtajalle. Finavian hallitukseen nimitettiin entiset seitsemän jäsentä vuodeksi 2016.

- Yhtiökokous edellytti, että yhtiön uusi hallitus arvioi huolellisesti ja päättää tämän vuoden aikana mahdollisten vahingonkorvauskanteiden vireille panemisesta liittyen vahinkoihin, joita yhtiölle aiheutui vuonna 2011 solmituista johdannaissopimuksista. Yhtiön johdon on otettava huomioon vireillä olevissa poliisitutkinnoissa ja mahdollisissa syyteharkinnoissa tehtävät päätökset sekä arvioitava mahdollisuus vaatia yhtiölle korvauksia niiden perusteella. Yhtiön johdon tulee huomioida myös päätökset, joita Finanssivalvonta asiassa antaa, sanoo ministeri Berner.

Ministeriön omistajaohjaus on pyrkinyt viime syksyn aikana ja pyrkii edelleen aktiivisesti varmistamaan, että Finavian johdannaisten vastuukysymykset käsitellään huolellisesti.

Valtiontalouden tarkastusviraston laillisuustarkastus Finavian johdannaisten vastuukysymyksistä on valmistumassa kesäkuussa. Finanssivalvonnan raportti pankkien toiminnasta johdannaissopimuksien osalta valmistuu saamamme tiedon mukaan juhannukseen mennessä.