Yhteinen ymmärrys auttaa tekemään tulevaisuuden valintoja

Julkaisuajankohta 24.5.2022 5.15
Kolumni
Johanna Särkijärvi [Kuva: Tomi Parkkonen]

Ministeriöiden elämä rytmittyy hallituskausien ja niitä edeltävien vaalien mukaan. Nyt eletään sitä vaihetta, kun ministeriöiden virkakunnan katse alkaa muun työnteon ohessa tähyillä tulevaan. Miltä seuraavat 5-10 vuotta näyttävät? Mihin seuraavan hallituksen pitäisi ainakin ottaa kantaa? Nämä ovat haastavia kysymyksiä. Siksi niiden pohdinta aloitetaan ajoissa.

Tällä kierroksella vaikeuskerrointa lisäävät kriisit, joita tuntuu tulevan kiihtyvään tahtiin. Niiden rinnalla vaikuttavat pidempään jatkuneet ilmiöt, jotka nekin ovat muuttumassa akuuteiksi kriiseiksi. Näitä ovat muun muassa ilmastonmuutos ja luontokato. Välillä tuntuu, että tulevasta on vaikea saada kiinni. Näkymä tuntuu sumuiselta.

Onneksi tulevaa ei tarvitse osata ennustaa. Riittää, että ymmärrämme muutostekijöitä ja osaamme kuvitella erilaisia kehityskulkuja. Tulevaisuudessa on pitkälti kyse kausaliteeteista, syy-seuraussuhteista. Nykyisyydessä tehdyt valinnat muuttavat tulevaisuuden suuntaa. Näin tapahtuu sitä varmemmin mitä isommalla joukolla valintoja tehdään. Esimerkiksi EU:n tekemillä päätöksillä alkaa olla jo globaalia vaikuttavuutta.

Vielä emme osaa varmuudella sanoa, mihin kaikkeen liikenteen ja viestinnän aloilla olisi hyvä ottaa kantaa seuraavalla hallituskaudella. Olemme kuitenkin aloittaneet selvitystyön. Olemme perehtyneet koko valtioneuvoston tasolla muutostekijöihin. Olemme kysyneet oman hallinnonalan kollegoiden ja sidosryhmien mielipidettä. Ja mikä tärkeintä, olemme selvittäneet ihan tavallisten kansalaisten näkemyksiä. Kansalaisten, joita varten tätä kaikkea työtä lopulta tehdään.

Kansalaisten arvoja ja asenteita tarkasteli puolestamme Noren oy. Selvityksen tulokset ovat nyt luettavissa ja käytettävissä. Ministeriössä ja hallinnonalallamme tätä selvitystä on luettu suurella mielenkiinnolla. Olemme oppineet monia asioita. Meitä suomalaisia esimerkiksi yhdistää halu varjella luontoa ja lähiympäristöä. Samanaikaisesti osa suhtautuu vihreään siirtymään hyvin epäillen. Siirtymään, jolla tavoitellaan luonnon ja ympäristön hyvää tilaa. Tämä saattaa johtua siitä, että vihreä siirtymä on käsitteenä tuntematon tai epäselvä. Tai ehkä keinoista on erimielisyyttä. Tämä esimerkki osoittaa joka tapauksessa hyvin, miten tärkeää yhteisen ymmärryksen luominen on.

Syksyn aikana tulevaisuuden pohdintamme saa kirjallisen muodon, kun se laitetaan yhdessä muiden ministeriöiden kanssa yksiin kansiin. Tämä tulevaisuuskatsaus on kuitenkin vain poikkileikkausmainen katsaus tulevaan. Eräänlainen keskustelunavaus. Maailma muuttuu koko ajan ympärillämme.  Yhteinen tulevaisuus rakentuu parhaiten yhteisen ymmärryksen sekä jatkuvan ja moniäänisen keskustelun kautta.

Johanna Särkijärvi

Kirjoittaja on strategiajohtaja liikenne- ja viestintäministeriössä.

Ministeriöt laativat kerran vaalikaudessa tulevaisuuskatsaukset. Katsaukset valmistellaan virkamiestyönä ministeriön kansliapäällikön johdolla. Tavoitteena on tuottaa yhteiskunnalliseen keskusteluun ja hallitusneuvottelujen pohjaksi tilanne- ja kehitysarvioita yhteiskunnan tilasta ja poliittista päätöksentekoa edellyttävistä kysymyksistä.

Noren oy:n selvitys

2022 Blogit Blogit 2022 LVM