Yhteinen liikenneturvallisuus liikennemuodoille ja meille kaikille

Julkaisuajankohta 14.12.2020 9.27
Kolumni
Elina Immonen (Kuva: Keksi / LVM)

Liikenneturvallisuus ei synny itsestään. Me kaikki olemme vastuussa liikenneturvallisuudesta, joka päivä. Liikenteen turvallisuus ei myöskään ole pysyvä tila, vaan sitä tulee jatkuvasti ylläpitää ja kehittää.

Pitkään liikenneturvallisuutta on tarkasteltu liikennemuodoittain. Nyt valmistelemme liikenne- ja viestintäministeriössä kansallista liikenneturvallisuusstrategiaa, joka ensimmäistä kertaa koskee kaikkia liikennemuotoja. Liikenneturvallisuusstrategiassa käsitellään turvallisuutta tie- ja rautatieliikenteessä, vesiliikenteessä sekä ilmailussa.

Erityisesti tieliikenteessä on paljon tehtävää. Tieliikenteessä kuoli vuonna 2019 ennakkotiedon mukaan 210 henkilöä. Se on hieman vähemmän kuin vuonna 2018, mutta silti ehdottomasti liikaa. EU:n tieliikenteen nollavisio onkin keskeinen strategiaa ohjaava periaate.

Liikenneturvallisuuden nollavisio tarkoittaa sitä, että työtä tehdään systemaattisesti sen eteen, ettei kenenkään tarvitsisi kuolla tai loukkaantua vakavasti liikenteessä. On selvää, että saman periaatteen pitäisi päteä kaikkeen liikenteeseen. Liikennekuolemien lisäksi strategiassa pureudutaan myös vakavien vammautumisten vähentämiseen.

Liikenneturvallisuusstrategiaa työstetään liikennemuotokohtaisissa työryhmissä, joissa on mukana laajasti eri sidosryhmien edustajia. Tulevat toimenpide-ehdotukset perustuvat työryhmäkeskusteluihin. Kevään ja syksyn 2020 aikana eri liikennemuotojen työryhmät ovat kokoontuneet usein ja olemme käyneet ilahduttavan vilkasta keskustelua.

Liikenneturvallisuuteen liittyy monia eri näkökulmia, joita käsitellään strategian valmistelussa teemoittain. Ensimmäinen käsitelty teema on keskittynyt erityisesti liikenneasenteisiin, osaamiseen, sosiaalisiin tekijöihin. Näillä tekijöillä on hyvin suuri merkitys liikenneturvallisuuden parantamisessa.

Ei ole olemassa vain yhtä yleispätevää lääkettä. Sen sijaan tarvitaan toimenpiteitä, jotka huomioivat esimerkiksi eri ikäluokkien erityiskysymykset.

Ikääntyvien liikenneonnettomuuksien syynä ei useinkaan ole holtiton käyttäytyminen, vaan yksinkertaisesti se, että ikä tuo viisauden ohella mukanaan myös haasteita. Vastaavasti nuorten kuljettajien nopeammat refleksit eivät valitettavasti auta riskialttiissa liikennekäyttäytymisessä, joka on usein taustalla nuorten onnettomuuksissa.  Drone-lennättämisen osalta näyttää puolestaan siltä, että harrastajien määrän nopeaan kasvuun tulisi vastata lisäämällä lennättäjille suunnattua tietoa.

On ollut ilo huomata, että sidosryhmät ovat lähteneet täysillä valmisteluun mukaan. Työ on kuitenkin vielä kesken, joten kisakestävyyttä kysytään! Keväällä 2021 strategia pääsee myös lausuntokierrokselle, jolloin kaikilla on mahdollisuus vaikuttaa sen sisältöön.

Liikenneturvallisuus on meidän kaikkien yhteinen asia, ja liikenneturvallisuuden parantaminen vaatii ponnisteluja niin minulta kuin sinultakin.

Elina Immonen
Kirjoittaja on liikenne- ja viestintäministeriön tieto-osaston turvallisuusyksikön johtaja.

2020 Blogit Blogit 2020