Wienin kansainväliseen tieliikennesopimukseen liikenteen automaatiota edistäviä muutoksia

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 4.11.2021 13.26 | Julkaistu suomeksi 4.11.2021 klo 16.25
Tiedote
Robottibussi ja polkupyörät Helsingissä (Kuva: Aleksandra Suzi, Shutterstock)
Robottibussi ja polkupyörät Helsingissä (Kuva: Aleksandra Suzi, Shutterstock)

Hallitus esittää, että Tasavallan presidentti hyväksyisi Wienin kansainvälisen tieliikennesopimuksen liikenteen automaatiota koskevat muutokset. Suomi on aktiivisesti edistänyt liikenteen automaatiota ja siksi muutosten hyväksyminen ja kansainvälinen voimaantulo ovat Suomelle tärkeitä. 

Muutoksessa Wienin tieliikennesopimukseen lisättäisiin muun muassa artikla, joka mahdollistaisi automaattisten ajojärjestelmien käytön. Käytännössä tämä tarkoittaa, että ajoneuvon kuljettajana voisi toimia myös automaattinen ajojärjestelmä ihmisen sijaan. Hyväksyttävien ajojärjestelmien olisi kuitenkin noudattava kansallisia säännöksiä ja kansainvälistä teknistä sääntelyä.

Muutosten hyväksyminen vauhdittaisi automaattisten ajojärjestelmien kehitystyötä

Wienin tieliikennesopimuksen muutosten tavoitteena on varmistaa, että kansainvälinen ja kansallinen lainsäädäntö mahdollistaisi liikenteen automaation kehittämisen ja käyttöönoton ja sitä kautta saatavat hyödyt: turvallisempaa, tehokkaampaa ja kestävämpää liikennettä. 

Tieliikennesopimuksen muutosten hyödyntäminen edellyttää lisäksi kansallisen lainsäädännön muuttamista. Muutosten valmistelu on kuitenkin jo käynnistetty. Erityistä huomiota on osoitettava liikenneturvallisuuden varmistamiseen, liikenteen ohjaukseen sekä oikeudellisen vastuun määrittelyyn automaattisten ajoneuvojen lisääntyessä tieverkolla.

Mitä seuraavaksi?

Tasavallan presidentin on tarkoitus hyväksyä Wienin tieliikennesopimukseen ehdotetut muutokset perjantaina 5.11.2021.  

Kansallisen lainsäädännön muutosten valmistelu jatkuu virkamies- ja työryhmätyönä.

Mahdollisesta hyväksymisestä tai hylkäämisestä on ilmoitettava YK:n pääsihteerille 15.1.2022 mennessä. Sopimusmuutosten voimaantulo voi tapahtua aikaisintaan 15.7.2022. 

Lisätietoja:

Kirsi Miettinen, lainsäädäntöneuvos, p. 040 071 9629, [email protected]@gov.fi

Kimmo Kiiski, liikenneneuvos, p. 050 539 5346, [email protected]

Jenni Korhonen-Pereira Coutinho, ylitarkastaja, p. 050 307 4177, [email protected]