Vuosaaren tunnelille ja Hanko–Rostock-reitille EU:n tukea

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 12.10.2006 14.56
Tiedote
Suomi on saamassa EU:n vuosittain myöntämää TEN-tukea Vuosaaren radan tunnelin rakentamiseen sekä Hangon ja Rostockin välisen merten moottoritien kehittämiseen.

Vuosaareen osoitetaan 3,3 miljoonaa euroa. Merten moottoritiehankkeeseen myönnetään 2,1 miljoonaa euroa käytettäväksi yhdessä Saksan kanssa. Suomen osuus jälkimmäisestä hankkeesta on noin puoli miljoonaa euroa.

EU:n TEN-tukia käsittelevä komitea päätti tuesta 10. lokakuuta. Tuki on tarkoitettu yleiseurooppalaisten liikenneverkkojen kehittämiseen.

Aikaisemmin täksi vuodeksi Suomi on saanut monivuotisesta TEN-tukiohjelmasta 3 miljoonaa euroa Kerava-Lahti-oikorataan ja 1,4 miljoonaa euroa Luumäen ja Joensuun välisen rataosuuden perusparannukseen.

Yhteensä Suomen saama TEN-tuki tälle vuodelle on hieman yli 8 miljoonaa euroa. Tuki on vähentynyt selvästi aikaisemmista vuosista. Viime vuonna tukea myönnettiin 25,7 miljoonaa euroa.

Syitä tuen vähenemiseen on kaksi. EU:n jäsenmaiden eli tuen saajien määrä on kasvanut. Toinen syy on EU:n kärkihankkeisiin kuuluvan Pohjolan kolmion tilanne. Kolmion Suomessa olevat tiet ja radat ovat joko jo saaneet tukea tai niiden rakentamista ei ole vielä aloitettu.


Lisätietoja

rakennusneuvos Mikko Ojajärvi, puh. (09) 160 28574 tai 0400 438 520