Vuodenvaihteen muutokset LVM:n hallinnonalalla

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 20.12.2018 10.46
Tiedote
Vuodenvaihteen muutoksia LVM:n hallinnonalalla. Kuvituskuva. (Kuva: LVM/Shutterstock)
Vuodenvaihteen muutoksia LVM:n hallinnonalalla. Kuvituskuva. (Kuva: LVM/Shutterstock)

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala uudistuu ja voimaan tulee useita lakimuutoksia vuoden alussa.

Viestintävirasto ja Trafi yhdistyvät Liikenne- ja viestintävirastoksi, Liikennevirastosta tulee Väylävirasto ja uusi valtionyhtiö aloittaa toimintansa

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala uudistuu. Viestintävirasto ja Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi sekä Liikenneviraston tietyt toiminnot yhdistyvät Liikenne- ja viestintävirastoksi (Traficom). Liikennevirasto jatkaa toimintaansa Väylävirastona. Uudistus ei koske Ilmatieteen laitosta. Virastoja koskevat lait tulevat voimaan 1.1.2019.

Liikenneviraston liikenteenohjauspalvelut yhtiöitetään valtion kokonaan omistamaksi erityistehtäväyhtiöksi, Traffic Management Finland Oy:ksi, joka aloittaa toimintansa 1.1.2019. Uuden valtionyhtiön toiminnan käynnistyttyä muodostetaan valtion kokonaan omistama liikenteenohjauskonserni Traffic Management Finland Group. Konserniin kuuluvat emoyhtiö Traffic Management Finland Oy ja sen eri liikennemuotokohtaiset tytäryhtiöt: rautatieliikenteen Finrail Oy, ilmailun Air Navigation Services Finland Oy, meriliikenteen Vessel Traffic Services Finland Oy ja tieliikenteen Intelligent Traffic Management Finland Oy.

Ministeriössä aloittaa ilmasto- ja ympäristöyksikkö

Ilmasto ja ympäristö saavat oman yksikkönsä liikenne- ja viestintäministeriöön. Uusi yksikkö on merkki siitä, että ilmasto- ja ympäristöasiat ovat keskeisessä asemassa myös liikenteen ja viestinnän alalla. Ilmasto- ja ympäristöyksikkö sijoittuu LVM:n verkko-osastoon kolmanneksi yksiköksi. Uusi yksikkö vastaa siitä, että liikenne- ja viestintäjärjestelmät ovat energiatehokkaita, vähäpäästöisiä ja ympäristöä vähän kuormittavia. Yksikkö aloittaa toimintansa vuoden 2019 alussa.

Matkaketjujen tarjoaminen helpottuu asiakkaan puolesta asioinnilla

Matkaketjujen ja yhdistettyjen palveluiden tarjoamista on helpotettu liikennepalvelulain toisessa vaiheessa mahdollistamalla asiakkaan puolesta asiointi. Tällä tarkoitetaan sitä, että kuluttaja pystyy hyödyntämään yhden palveluntarjoajan sarja- tai kausituotteet, muut alennukset tai kanta-asiakasedut myös toisen yrityksen palveluita hankkiessaan. Tämä lisää kuluttajan valinnanvapautta ja palveluvalikoimaa erilaisten hinnanalennusten ja etuuksien pysyessä kuluttajan matkassa. Mahdollisuus asiakkaan puolesta asiointiin helpottaa edullisten matkaketjujen rakentamista. Asiakkaan puolesta asiointia koskeva säännös tulee voimaan 1.1.2019.

Väylämaksujen puolittaminen jatkuu

Laivaliikenteeltä perittävien väylämaksujen puolittamista jatketaan vuosina 2019-20. Vuoden 2019 maksukertymä on noin 48,4 miljoonaa euroa. Väylämaksut on puolitettu vuodesta 2015 lähtien osana rikkidirektiivin kustannusten kompensaatiota ja työmarkkinaratkaisua.

Uusi asetus määrittelee pääväylien palvelutason maanteillä ja rautateillä

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus pääväylistä ja niiden palvelutasoista tulee voimaan vuoden 2019 alussa. Pääväyliksi on valittu maantiet ja rautatiet nykyisten ja ennustettujen liikennemäärien perusteella. Liikennemäärien kehittymistä seurataan ja asetusta päivitetään tarpeen mukaan. Liikennemäärien lisäksi on huomioitu alueellinen saavutettavuus ja kansainväliset yhteydet.

Yksityistielaki voimaan

Yksityistielaki tulee voimaan vuoden 2019 alussa. Lailla joustavoitetaan tiekuntien toimintaa ja selkiytetään eri osapuolten vastuita yksityisteiden rakentamisen, ylläpidon ja liikkumisen suhteen. Lain rakennetta ja kieltä on nykyaikaistettu ja selkeytetty. Kuntien tielautakuntien tehtävät siirretään muille toimijoille ja tielautakunnat lakkautetaan kuntien tehtävien vähentämiseksi.

Ensimmäisten 5G-verkkojen rakentaminen voi Suomessa alkaa vuoden 2019 alussa

Valtioneuvosto myönsi marraskuussa 2018 3,5 gigahertsin taajuusalueen verkkotoimiluvat Telia Finland Oyj:lle, Elisa Oyj:lle ja DNA Oyj:lle. Taajuuksia voidaan hyödyntää 5G-verkkojen rakentamiseen vuoden 2019 alusta. Seuraavan sukupolven matkaviestinteknologia 5G mahdollistaa jopa kymmenen kertaa nykyistä nopeammat langattomat yhteydet.

Matkapuhelinliittymien puhelinmarkkinointikielto jatkuu

Matkapuhelinliittymien puhelinmarkkinointikieltoa jatketaan vuoden 2019 alusta 1.7.2021 saakka. Matkapuhelinliittymien puhelinmarkkinointi kiellettiin ensimmäisen kerran vuonna 2012 kuluttajien suojaamiseksi häiritseviltä markkinointikäytännöiltä. Kyseessä on kolmas kerta, kun puhelinmarkkinointikieltoa jatketaan.

Moottorikelkkojen sääntelyä kevennetään

(lisätty 28.12.2018)

Nykyistä suurempien moottorikelkkojen käyttö mahdollistetaan tarkoitukseen soveltuvilla ja siihen erikseen osoitetuilla moottorikelkkailureiteillä. Ajoneuvolakiin lisätään raskaan moottorikelkan määritelmä. Raskas moottorikelkka on omamassaltaan enintään 0,8 tonnia eli 300 kilogrammaa tavallisen moottorikelkan suurinta omamassaa enemmän. Lisäksi raskaassa moottorikelkassa saa olla kuljettajan lisäksi tilaa enintään neljälle henkilölle. Muutos tulee voimaan 31.12.2018. 

Uusi raideliikennelaki voimaan

(lisätty 28.12.2018)

Raideliikennelainsäädännön kokonaisuudistuksella parannetaan rautatiemarkkinoiden toimivuutta ja pannaan kansallisesti täytäntöön Euroopan unionin neljäs rautatiepaketti.  Laki tulee pääosin voimaan 1.1.2019.