Vuodenvaihteen muutokset liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 18.12.2015 9.36
Tiedote

LVM:n organisaatio muuttuu

Liikenne- ja viestintäministeriön organisaatio muuttuu 1.1.2016. Harri Pursiainen jatkaa ministeriön kansliapäällikkönä. Konserniohjausosaston osastopäällikkönä aloittaa oikeustieteen maisteri Juhapekka Ristola, palveluosaston osastopäällikkönä oikeustieteen kandidaatti Minna Kivimäki, tieto-osaston osastopäällikkönä valtiotieteiden maisteri Olli-Pekka Rantala ja verkko-osaston osastopäällikkönä oikeustieteen kandidaatti Mikael Nyberg. Osastopäälliköiden toimikausi kestää viisi vuotta.

Viestintävirastoon ja Ilmatieteen laitokselle uudet pääjohtajat

Viestintäviraston pääjohtajana aloittaa vuoden alussa diplomi-insinööri Kirsi Karlamaa. Hän siirtyy pääjohtajan tehtävään Viestintäviraston Kyberturvallisuuskeskuksen johtajan tehtävästä. Karlamaan toimikausi on 1.1.2016-31.12.2020.

Ilmatieteen laitoksen pääjohtajana aloittaa filosofian tohtori Juhani Damski. Damski siirtyy pääjohtajan tehtävään liikenne- ja viestintäministeriön yleisen osaston kehittämisyksikön johtajan tehtävästä. Damskin toimikausi on 1.1.2016-31.12.2019.

Ammattipätevyyskokeen suoritustapaa laajennetaan

Kuorma- ja linja-auton kuljettajien kirjallisen ammattipätevyyskokeen voi 1.1.2016 lähtien suorittaa myös suullisesti. Mahdollisuus suullisen kokeen järjestämiseen helpottaa kokeen suorittamista silloin, kun opiskelijan kielitaito on puutteellinen, mutta myös sellaisissa tapauksissa, joissa suomen- tai ruotsinkielisellä opiskelijalla on ongelmia luetun ymmärtämisessä.

Suullisessa kokeessa oppilas voisi käyttää apuna tulkkia, jolle asetetaan laatuvaatimukset luotettavuuden takaamiseksi. Opiskelija vastaa itse kustannuksista, jotka tulkin käyttö kokeessa aiheuttaa.

Ajokortit poliisilta Trafille

Ajokorttien ja muiden tieliikenteen henkilölupien myöntäminen siirtyy poliisilta Liikenteen turvallisuusvirastolle Trafille 1.1.2016. Trafin myöntämiksi siirtyvät ajokortit, ajokorttien kaksoiskappaleet, opetusluvat, moottoripyörän harjoitusluvat, taksinkuljettajan ajoluvat ja niiden kaksoiskappaleet, vammaisten pysäköintiluvat ja liikenneopettajaluvat. Asiointipaikkoina toimivat Ajovarma Oy:n palvelupisteet.

Trafin perimät maksut sen myöntämiksi siirtyvistä luvista on määritelty liikenne- ja viestintäministerin asetuksella.

Vuoden alusta alkaen ensimmäisen henkilöautokortin hakemusmaksu on 40 euroa ja ajokortin kaksoiskappale 30 euroa. Trafi ottaa pian vuodenvaihteen jälkeen käyttöön sähköisen palvelun ajokortin kaksoiskappaleen tilaamiseksi, jolloin sähköisesti tehty hakemus maksaa 20 euroa. Uusiin hakemusmaksuihin sisältyy myös kortin hinta.

Lyhytaikaiset ajokortit poistuvat käytöstä

Lyhytaikaiset ajokortit poistuvat käytöstä 1.1.2016. Uudet ajokortit postitetaan heti vuodenvaihteen jälkeen automaattisesti kaikille lyhytaikaisen ajokortin haltijoille riippumatta siitä, onko kuljettajaopetuksen harjoittelu- ja syventävä vaihe suoritettu. Lyhytaikaisella ajokortilla voi vuodenvaihteen jälkeen ajaa liikenteessä uuden kortin saapumiseen saakka.

Teiden kunnossapitohankinnat neljään ELY-keskukseen

Maanteiden kunnossapidon ja rakentamisen hankintaan sekä sopimuksenaikaiseen toimintaan liittyvät ELY-keskuksen tehtävät keskitetään neljään ELY-keskukseen, jotka ovat Varsinais-Suomen, Kaakkois-Suomen, Keski-Suomen ja Lapin ELY-keskukset.