Vuoden 2015 lehdistötuki haettavana

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 30.1.2015 10.12
Uutinen
Sanomalehti postiluukussa (Kuva: Rodeo)
Sanomalehti postiluukussa (Kuva: Rodeo)

Liikenne- ja viestintäministeriö on julistanut haettavaksi sanomalehtien tuen vuodelle 2015.

Avustusta voidaan myöntää ruotsin-, saamen-, karjalan-, romanin- tai viittomakielellä julkaistuille sanomalehdille tai verkkojulkaisuille, ruotsinkielisten uutispalveluiden tuottamisen tukemiseen sekä sellaisten saamenkielisten sisältöjen tuottamiseen, jotka sisältyvät suomen tai ruotsin kielellä julkaistaviin sanomalehtiin.

Sanomalehdellä tarkoitetaan vähintään kerran viikossa ilmestyvää julkaisua, ja verkkojulkaisulla sähköistä julkaisua, jonka sisältöä täydennetään vähintään kolme kertaa viikossa.

Valtion budjetissa lehdistötukeen on varattu 500 000 euroa.

Tuen hakuaika päättyy 2. maaliskuuta 2015 klo 16.15.