Viranomaiset ja tutkijat ratkomaan arktisen navigoinnin ongelmia

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 13.4.2018 11.25 | Julkaistu suomeksi 13.4.2018 klo 11.32
Tiedote

Satelliittinavigointi on osa arkeamme. Navigoinnin lisäksi esimerkiksi sähkö- ja tietoliikenneverkot ja liikenteen palvelut tarvitsevat toimiakseen satelliittipaikannusta. Nämä palvelut eivät kuitenkaan toimi parhaalla mahdollisella tavalla korkeilla leveysasteilla, etenkään arktisilla alueilla.

Eurooppalaiset ja arktisten maiden viranomaiset, tutkijat ja yritysten edustajat kokoontuvat ratkomaan näitä ongelmia Challenges in Arctic Navigation -työpajaan Muonioon 16 - 18.4. Tapahtuma on osa Suomen Arktisen neuvoston puheenjohtajakauden ohjelmaa. Sen järjestäjiä ovat liikenne- ja viestintäministeriö ja Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskus. Arktiset maat eivät ole aiemmin yhdessä kokoontuneet pohtimaan paikannusjärjestelmien soveltuvuutta pohjoisille leveysasteille.

"Olen iloinen, että tapahtumassa saadaan nyt ensimmäistä kertaa kaikki arktiset maat yhdessä pohtimaan ratkaisuja pohjoisten alueiden paikannushaasteisiin", sanoo liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner.

Konkreettinen esimerkki satelliittinavigoinnin arktisesta ongelmasta liittyy lentokoneiden laskeutumiseen. Keski-Euroopassa se onnistuu satelliittinavigoinnin varassa, mutta arktisella alueella ei. Tämä johtuu siitä, että satelliittisignaalin tarkentamiseen tarvittavia tukiasemia ei ole riittävän tiheästi pohjoisilla alueilla. Navigointijärjestelmän tarkkuus on heikompi myös satelliittien lentoratojen vuoksi.

"Pohjolassa tarvitaan yhtä tarkkaa ja luotettavaa paikannusta kuin Keski-Euroopassakin. Tällä hetkellä järjestelmät eivät täysin palvele arktisia alueita. Nyt asiaan mietitään ratkaisuja", sanoo ministeri Berner.

Satelliittipaikannus liittyy kiinteästi älyliikenteen kehitykseen. Pohjoisten alueiden haasteena on paikannuksen epätasainen kattavuus. Se hidastaa tarpeettomasti erityisesti autonomisen liikenteen kehitystä.

"Seuraavan sukupolven Galileo-satelliiteissa otetaan pohjoinen ulottuvuus paremmin huomioon ja ne antavat tarkempaa tietoa korkeilla leveysasteilla," sanoo Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskuksen osastonjohtaja Heidi Kuusniemi.

Suomi on Arktisen Neuvoston puheenjohtaja vuosina 2017 - 2018. Puheenjohtajana Suomi kiinnittää huomiota paikannuksen lisäksi myös viestintäyhteyksien toimivuuteen, meriliikenteen turvallisuuteen ja meteorologisen yhteistyön kehittämiseen. Näillä on tiivis yhteys paikannukseen ja satelliittiteknologiaan.

Muonion tapaaminen on toteutettu osana liikenne- ja viestintäministeriön ja Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskuksen yhteistyönä, osana ulkoministeriön rahoittamaa Arkki-hanketta.

Arkki-hankkeen kansainväliseen verkostoon kuuluvat muun muassa EU:n komissio, Euroopan satelliittipaikannusvirasto GSA ja Euroopan avaruusjärjestö ESA. Yhteistyökumppaneina on viranomaisia, yrityksiä ja yliopistoja.

Lisätietoja:

Liikenneneuvos Seija Miettinen (LVM), p. 040 724 5010

Osastopäällikkö Laura Vilkkonen, (LVM) p. 040 500 0817

Osastonjohtaja Heidi Kuusniemi (Maanmittauslaitos, Paikkatietokeskus), p. 029 531 4809