Viitanen: Viestinnän ja verkkojen luotettavuus keskeistä Suomen kilpailukyvylle

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 8.10.2013 12.58
Tiedote

Asunto- ja viestintäministeri Pia Viitasen mukaan Suomen täytyy pitää huolta maineestaan maana, jossa sähköisen viestinnän suoja ja kansalaisten tietosuoja on huipputasoa.

- Meidän pitää profiloitua maana, jossa viestinnän luottamuksellisuudesta, kansalaisten yksityisyyden suojasta ja sähköisen tiedon luotettavuudesta huolehditaan paremmin kuin muualla, Viitanen painottaa.

Viitanen puhui aiheesta liikenne- ja viestintäministeriön ja Huoltovarmuuskeskuksen järjestämässä seminaarissa 8. lokakuuta Helsingissä.

Kansallinen lainsäädäntö ei kuitenkaan riitä takaamaan näiden oikeuksien toteutumista verkottuneessa maailmassa. Viitasen mukaan Suomen pitääkin edistää oikeuksien toteutumista aktiivisesti myös Euroopan unionin lainsäädäntöhankkeissa ja muualla maan rajojen ulkopuolella.

Viitanen katsoo, että viestintäyhteyksien luotettavuus ja toimintavarmuus ovat keskeinen osa Suomen kilpailukykyä, ja niiden merkitys tulee entisestään kasvamaan.

- Suomeen pitää houkutella uusia sijoituksia ja samalla vahvistaa tietoon perustuvan palvelutuotannon vientiä. Viestinnän ja verkkojen luotettavuus on nousemassa entistä merkittävämmäksi kilpailutekijäksi.

Toimintavarmuus sisältyy myös sähköisen viestinnän lainsäädännön kokonaisuudistukseen eli Tietoyhteiskuntakaareen, joka annetaan eduskunnalle kuluvan vuoden loppuun mennessä.

Lainsäädännön uudistuksella halutaan muun muassa parantaa viestintäverkkojen ja palvelujen luotettavuutta häiriötilanteissa kuten myrskyn, kaapelivaurion tai tietoturvaloukkausten sattuessa.

Lisätietoja:
erityisavustaja Antton Rönnholm, 0295 34 2676

Pia Viitanen