Viitanen: Komission telepakettiehdotus ei vastaa asetettuja tavoitteita

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 5.12.2013 15.05
Tiedote

Asunto- ja viestintäministeri Pia Viitanen korostaa Suomen varauksellista suhtautumista komission sisämarkkinoita koskevaan asetusehdotukseen.

EU:n viestintäministerit kävivät asiasta periaatekeskustelun torstaina 5. joulukuuta Brysselissä.

- Televiestintäsektori on jo pitkälle harmonisoitu ja säännelty. Komission tavoitteet digitaalisista sisämarkkinoista ovat kannatettavia, mutta esitetyt keinot eivät sellaisinaan johda haluttuun lopputulokseen. Asetusehdotuksella luodaan hallinnollista taakkaa siirtämällä komissiolle toimivaltaa asioissa, joissa kansallinen päätöksenteko olisi paras vaihtoehto, Viitanen toteaa.

Suomi katsoo, että digitaalisten sisämarkkinoiden keskeisimmät esteet ovat komission esittämien asioiden sijaan muun muassa tekijänoikeuksissa sekä sähköistä kauppaa ja arvonlisäverokäytäntöjä koskevissa kysymyksissä.

- Pidän tärkeänä, että kansalaiset voivat nauttia alhaisista hinnoista ja korkeasta kuluttajansuojasta. Komission ehdotus on tässä oikean suuntainen, mutta sillä voisi olla arvaamattomia sivuvaikutuksia, Viitanen huomauttaa.

Asetusehdotuksessa Suomen kannalta erityisen ongelmallisia ovat taajuuksiin liittyvät esitykset. Viitanen katsoo, että taajuuksien harmonisointi on hyvä tavoite, mutta sen tulisi koskea ainoastaan taajuusalueiden käyttöönottoa ja käyttötarkoitusta. Komissio puolestaan haluaisi itselleen veto-oikeuden myös kansallisiin toimilupaehtoihin.

Lisätietoja

viestintäneuvos Päivi Antikainen, 050 382 7101