Vihreälle ICT:lle toimintaohjelma

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 13.12.2013 13.17
Uutinen
at-näppäin (Kuva:Rodeo)
at-näppäin (Kuva:Rodeo)

Liikenne- ja viestintäministeriön ensimmäisen vihreän ICT:n toimintaohjelman keskiössä ovat energiatehokkuus, kestävä kehitys ja tutkimustiedon ajantasaisuus.

Toimenpideohjelman tarkoituksena on muun muassa kehittää tapoja, joilla tieto- ja viestintätekniikan ja sen käytön ympäristövaikutuksia voidaan mitata ja hallita. Tavoitteena on edistää yhteiskunnan materiaali- ja energiatehokkuutta sekä vähentää hiilidioksidipäästöjä tieto- ja viestintäteknologiaan perustuvien tuotteiden ja palvelujen avulla.

Ohjelmassa määritellään kolme toimenpidealuetta, jotka koskevat palvelinkeskuksia, tietoliikenneverkkoja ja audiovisuaalisia palveluja.

- ICT-alan tarkastelu kestävän kehityksen näkökulmasta on lähtökohta sille, että voimme arvioida tieto- ja viestintätekniikan avulla saatavia hyötyjä. On tärkeä selvittää myös mitä suomalainen ICT-infrastruktuuri vaatii ympäristöltä. Työ on vasta alussa, ensi vuonna selvitämme mihin suuntaan ohjelmaa lähdetään laajentamaan, toteaa asunto- ja viestintäministeri Pia Viitanen toimintaohjelman jatkosta.