Viestintävirastolta suurin yksittäisen laajakaistahankkeen tukipäätös Siikaisiin

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 19.10.2012 15.00
Tiedote

Haja-asutusalueiden Laajakaista kaikille -hanke on päässyt hyvään vauhtiin. Toistaiseksi suurin yksittäinen valtion tuki, lähes miljoona euroa, on myönnetty Siikaisten laajakaistahankkeelle. Kuituverkon toteuttaa Suupohjan Seutuverkko Oy ja sen arvioitu tilaajamäärä on 1800.

Asunto- ja viestintäministeri Krista Kiuru on tyytyväinen Laajakaista kaikille -hankkeen vauhdittumisesta. Meneillään on toinen rakennuskausi.

- Maakunnat ja kunnat ovat entisestäänkin aktivoituneet. Kun isot teleyritykset eivät ole lähteneet mukaan hankkeisiin, ovat kunnat alkaneet perustaa omia verkkoyhtiöitä ja osuuskuntia kuituverkkohankkeiden toteuttamiseen, Kiuru toteaa.

Tukihakemusten pitkää käsittelyaikaa Viestintävirastossa on kritisoitu, mutta käsittely on Kiurun mukaan nopeutumassa. Siikaista koskeva päätös tuli verrattain ripeästi.

- Käsittelyajoista puhuttaessa täytyy muistaa, että valtaosa hakemuksista toimitetaan ensi vaiheessa puutteellisina. Kustannukset tulevat kuitenkin tukikelpoisiksi vasta hakemuksen vireille tulon jälkeen. Hakijat ovat yleensä ensimmäistä kertaa liikkeellä ja EU asetti tukemiselle varsin tiukat ehdot kilpailuneutraliteetin varmistamiseksi, Kiuru muistuttaa.

Viestintävirastossa on vireillä 65 tukihakemusta, joista 50 on sellaisia, joihin ei ole toimitettu verkkotietoja. Näiden käsittelyä ei ole voitu vielä aloittaa.

Viestintävirasto on myöntänyt tähän mennessä haja-asutusalueiden laajakaistahankkeisiin tukea lähes 5 miljoonaa euroa. Tukipäätöksiä virasto on tehnyt 18. Lisäksi ELY-keskukset ovat tehneet vajaat kymmenen tukipäätöstä.

Yhteenlaskettu tuen tarve niissä 160 hankkeessa, joihin maakuntaliitot ovat valinneet toteuttajan, on noin 50 miljoonaa euroa. Valtion tukea on käytettävissä vuoteen 2015 saakka 66 miljoonaa, EU:n Manner-Suomen maaseutuohjelman varoja 25 miljoonaa ja kuntien tukia 40 miljoonaa euroa.

Lisätietoja Laajakaista kaikille -hankkeesta:
rakennusneuvos Juha Parantainen 040 756 9601

Lisätietoja Viestintävirastossa:
yleispalveluyksikön päällikkö Petri Makkonen 050 430 0391

Krista Kiuru