Viestintäpalvelujen käyttäjän asemaa parannetaan

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 22.12.2009 12.30
Tiedote

Hallitus haluaa parantaa viestintäpalveluiden käyttäjän kuluttajansuojaa.

Viestintäpalvelujen viivästystilanteissa maksettavaa vakiokorvausta- ja vakiohyvitystä ehdotetaan korotettavaksi nykyisestä 15 eurosta 20 euroon alkavalta viikolta. Enimmäismäärä nousisi 120 eurosta 160 euroon.

Laajakaistayhteyksien sopimuksia selkiytettäisiin siten, että jatkossa sopimuksessa olisi mainittava tiedonsiirtonopeuden vaihteluväli. Uutta on myös se, että teleyrityksen olisi ilmoitettava suoraan palvelun käyttäjälle merkittävistä häiriöistä ja vioista viestintäverkossa tai viestintäpalvelussa.

Hallitus antoi esityksen viestintämarkkinalain muuttamisesta 22. joulukuuta.

Kuluttajalle maksettavan vakiokorvauksen korottamista perustellaan elinkustannusindeksin ja viivästyksen selvittämisestä kuluttajalle aiheutuvien kulujen nousulla.

Kuluttaja joutuu nykyisin maksamaan myös virheen selvittämisestä, kun hän soittaa teleyrityksen maksulliseen asiakaspalvelunumeroon. Liikenne- ja viestintäministeriön selvityksen mukaan suurimpien teleyritysten palvelunumerot ovat maksullisia ja myös jonotus maksaa.

Kun laajakaistapalvelun ominaisuuksista sovitaan teleyrityksen ja asiakkaan välillä riittävän tarkasti, kuluttaja tietää, millaisen palvelun toimittamisesta on sovittu ja myös palvelussa olevan virheen osoittaminen helpottuu.

Internet-liittymälle on ominaista, että palvelun nopeus vaihtelee. Laajakaistayhteyksissä kuluttajan ostaman nopeuden olisi ainakin pääosan ajasta vastattava markkinoinnissa luvattua yhteysnopeutta.

Ehdotetulla muutoksella pyritään siihen, että jatkossa sopimuksissa määriteltäisiin mahdollisimman täsmällisesti ja yksiselitteisesti yhteysnopeuden vaihteluväli esimerkiksi eri vuorokaudenaikoina.

Lisätietoja:
viestintäverkkoyksikön päällikkö Juhapekka Ristola, puh. (09) 160 28348 tai 0400 788 530