Viestintäministerit hakevat ratkaisua telepakettiin

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 21.11.2008 10.33
Tiedote

EU:n viestintäasioista vastaavat ministerit kokoontuvat 27. marraskuuta Brysselissä. Suomea kokouksessa edustaa viestintäministeri Suvi Lindén.

Neuvoston tarkoituksena on saavuttaa yhteisymmärrys sähköisen viestinnän lakipaketista. Paketilla luodaan säännöt mm. EU:ssa harjoitettavalle taajuuspolitiikalle ja kansallisille viestintäpolitiikoille. Esityksessä ehdotetaan myös Euroopan viestintävirastojen ryhmän ERG:n aseman virallistamista.

Puheenjohtajamaa Ranskan päätösehdotus poikkeaa huomattavasti komission antamasta alkuperäisestä ehdotuksesta. Siitä on karsittu sellaiset elementit, joilla siirrettäisiin taajuuspoliittista päätösvaltaa kansalliselta tasolta yhteisölle. Jäsenmaille jätettäisiin huomattavasti mahdollisuuksia poiketa kansallisesti teknologia- ja palveluriippumattomuutta koskevista säännöistä. Myös taajuuksien käyttöoikeuksia myönnettäessä jäsenmaille on jätetty enemmän kansallista liikkumavaraa kuin alkuperäisessä esityksessä.

Suomi on saavuttanut tähänastisissa neuvotteluissa kaikki keskeiset neuvottelutavoitteensa ja tukee puheenjohtajan esitystä. Suomi pitää tärkeänä, että jatkoneuvotteluissa Euroopan parlamentin kanssa saavutetusta päätöksestä pidetään kiinni.


Verkkovierailumaksujen
jatkosta keskustellaan

Neuvoston on tarkoitus hyväksyä alustavasti asetusehdotus, jolla matkapuheluiden ja datasiirron verkkovierailumaksuja jatkossa säädeltäisiin. Komission ehdottaa, että verkkovierailujen kattohintoja alentamista jatkettaisiin asteittain niin, että vuonna 2012 EU:n alueella soitettujen verkkovierailupuheluiden tukkuhinnan katto olisi 17 senttiä ja vähittäishinta 34 senttiä minuutissa. Vastaanotettujen verkkopuheluiden kattohinnaksi ehdotetaan 10 senttiä minuutilta vuonna 2012.

Ehdotuksen mukaan verkkovierailumaksujen kattorajat laajennetaan myös tekstiviesteihin ja datapalveluihin. Tekstiviestien tukkuhinnan katoksi ehdotetaan 4 senttiä ja vähittäishinnan vastaavasti 11 senttiä viestiltä. Verkkovierailudatalle määriteltäisiin tukkutasolla 1 euron megatavukohtainen turvaraja. Sen sijaan vähittäishintasääntelyä datavierailuihin ei tulisi.

Suomi tukee verkkovierailuhintojen sääntelyn laajentamista. Nykyinen verkkovierailuasetus on alentanut huomattavasti kansalaisten ja yritysten puhelinlaskuja. Suomi muistuttaa, että verkkovierailujen hintasäännöstely on tuonut todellista lisäarvoa kansalaisille. Datan osalta on tärkeää varmistaa se, että hintasääntelystä hyötyy tavallinen käyttäjä.

Asetuksesta päättävät neuvosto ja Euroopan parlamentti yhdessä. Parlamentti ei ole vielä hyväksynyt mietintöään.


Yleispalvelun laajentaminen

Neuvostossa keskustellaan siitä, tulisiko sähköisen viestinnän yleispalvelua laajentaa EU:n tasolla. Suomi katsoo, että laajakaistapalvelut olisi hyvä mainita direktiivissä osana yleispalvelua, mutta laajakaistan yhteysnopeus tulisi jättää kansallisesti määriteltäväksi.

Suomen kannalta on tärkeää, että yleispalvelulla turvataan kaikki sellaiset peruspalvelut, joita markkinat eivät tarjoa. Suomessa laajakaistaverkkojen peitto on jo niin kattava, että sen tarjoaminen kaikkiin kotitalouksiin voidaan toteuttaa kohtuullisin kustannuksin. Suomessa ollaan muuttamassa kansallista lainsäädäntöä siten, että 1 megabitin laajakaista tulee jatkossa sisältymään yleispalveluun viimeistään vuonna 2010.


Internetin tulevaisuudesta
päätelmät

Ministerineuvoston on tarkoitus hyväksyä päätelmät, joilla luodataan internetin tulevaisuutta. Keskeisenä tavoitteena on, että internet säilyy avoimena ja turvallisena. Tavoitteena on, että EU:ssa keskusteltaisiin laajemmin siitä, mikä on tulevaisuuden internetin rakenne ja miten sitä pitäisi kehittää.


Lisätietoja: neuvotteleva virkamies Olli-Pekka Rantala, puh. 050 344 3400