Viestinnän lakipaketti puhutti EU:n ministereitä

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 29.11.2007 15.03
Tiedote
EU:n viestintäministerit keskustelivat vilkkaasti sähköisen viestinnän lakipaketista.
Jäsenvaltion suhtautuvat komission esitykseen monin varauksin. Uudistuksen tavoitteita kuitenkin kiitettiin 29. marraskuuta Brysselissä pidetyssä kokouksessa.

Ministerit kannattivat lakien uudistamista markkinoiden kehitystä tukeviksi, samoin kuluttajien oikeuksien ja tietoturvan vahvistamista. Liian pitkälle menevä Euroopan tasoinen alan ohjaus arvelutti. Uuden televiraston perustaminen ei myöskään herättänyt innostusta.

Suomi toi esiin näkemyksiään taajuuspolitiikasta sekä kansallisen viestintäpolitiikan merkityksestä.

Viestintäministeri Suvi Lindén korosti, että on löydettävä tasapaino EU:n viestintäalan sisämarkkinoiden sekä riittävän kansallisen liikkumavaran kesken.
- Taajuudet ovat arvokas kansallinen luonnonvara. Jäsenvaltion on voitava vaikuttaa siihen, miten taajuuksia hyödynnetään, Lindén painotti. Hän totesi myös, että Suomella on uuden eurooppalaisen viestintäviranomaisen perustamiseen monia kysymysmerkkejä.

Sähköisen viestinnän lainsäädännön uudistaminen oli nyt ensi kertaa ministerikokouksen käsittelyssä. Vaikka kyseessä oli vasta asian esittely, enemmistö jäsenmaista halusi käyttää puheenvuoron. Lakipaketin käsittely jatkuu teleministerien seuraavissa kokouksissa. Komission tavoitetta saada asiasta päätökset ensi vuoden aikana pidetään erittäin kunnianhimoisena.

Ministeri Lindén käytti kokouksessa puheenvuoron myös mobiilitelevisiosta. Hänen mukaansa eurooppalaisille sisällön- ja palvelutuottajille on suuri etu avoimesta, yhteentoimivasta ja yhtenäisestä teknisestä toimintaympäristöstä.
- Suomi jakaa komission DVB-H-standardia tukevan näkemyksen, Lindén sanoi.
Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Olli-Pekka Rantala, puh. 050 344 3400
viestintäjohtaja Katariina Kivistö, puh. 0400 502 128