Huippunopeita yhteyksiä tarvitaan - laajakaistastrategian valmistelu käynnistyy

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 12.7.2017 8.40
Tiedote

Liikenne- ja viestintäministeriö käynnistää kansallisen laajakaistastrategian valmistelun. Strategian on tarkoitus sisältää Suomen laajakaistatavoite vuosiksi 2025 ja 2030 sekä keinot tavoitteen saavuttamiseksi. Strategian tavoitteena on olla teknologianeutraali, eli se koskisi sekä kuiturakentamisen edistämistä että langatonta laajakaistaa.

- Huippunopeat ja moitteettomasti toimivat yhteydet ovat jo nyt arkielämän ja liiketoiminnan edellytys. Tulevaisuudessa kapasiteettitarpeet vain kasvavat esimerkiksi digitaalisen liiketoiminnan ja julkisten palvelujen digitalisoituessa ja viihdekäytön kasvaessa voimakkaasti. Strategia luodaan täyttämään huippunopeiden yhteyksien käyttäjien tarpeet tulevaisuudessa, sanoo liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner.

Strategiassa on tarkoitus muun muassa määritellä tavoite laajakaistan kattavuudesta ja nopeudesta. Samalla vastataan osaltaan EU:n laajakaistatavoitteisiin. EU on esittänyt vuoden 2025 tavoitetasoksi, että kaikkialla EU:ssa tulisi olla saatavilla 100 megabitin yhteydet, joiden nopeus on mahdollista nostaa 1 gigabittiin. Ruotsin tavoite on tätäkin kunnianhimoisempi, sillä sen tavoitteena on 1 Gbit/s nopea yhteys 98 prosentilla väestössä vuoteen 2025 mennessä.

- Tavoitteet laajakaistan nopeudesta ja kattavuudesta tullaan asettamaan asiakas- ja käyttäjälähtöisesti. Strategian valmistelussa onkin keskeistä arvioida, mitä yhteysnopeuksia tulevaisuuden tarpeet edellyttävät, ministeri Berner kertoo.

Laajakaistastrategiassa on tarkoitus määritellä myös ne toimenpiteet, joilla nopeus- ja tavoitettavuustavoitteisiin päästään. Saatavuuden lisäksi on pohdittava keinoja nopeiden verkkoyhteyksien käyttöönoton edistämiseksi.

Strategiaa valmisteltaessa huomioidaan tarvittavat taajuuspoliittiset toimet 5G:n käyttöönottamiseksi. Myös valokuituverkkojen rakentamisen edistäminen on keskeinen osa strategian toimenpiteitä.

Strategiaa on tarkoitus valmistella laajassa yhteistyössä toimialan kanssa. Tiivis sidosryhmäkeskustelu aloitetaan syksyllä.

Lisätietoja: ylitarkastaja Pauli Pullinen, p. 040 522 1707