Vi behöver supersnabba förbindelser – beredningen av bredbandsstrategin inleds

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 12.7.2017 8.40
Pressmeddelande

Kommunikationsministeriet inleder beredningen av den nationella bredbandsstrategin. Strategin ska innehålla Finlands bredbandsmål för 2025 och 2030 och de sätt som målen ska uppnås på. Strategin har som syfte att vara teknologineutral. Den ska gälla såväl främjandet av fiberbyggande som trådlöst bredband.

- Förbindelser som fungerar både supersnabbt och friktionsfritt är redan nu en förutsättning för vårt dagliga liv och för affärsverksamhet. I framtiden kommer kapacitetsbehoven att växa ytterligare på grund av den digitala affärsverksamheten, på grund av att offentliga tjänster digitaliseras och att nöjesanvändningen ökar kraftigt. Strategin utarbetas så att den fyller behoven för dem som använder supersnabba förbindelser i framtiden, säger kommunikationsminister Anne Berner.

I strategin ska bland annat målen för bredbandets täckning och hastighet fastslås. Samtidigt motsvarar strategins mål flera av EU:s bredbandsmål. EU har föreslagit som målnivå för 2025 att det överallt i EU ska finnas tillgång till internetförbindelser på 100 megabit och det ska vara möjligt att höja hastigheten till 1 gigabit. Sverige har ett ännu ambitiösare mål, nämligen att 98 procent av befolkningen ska ha tillgång till 1 Gbit/s år 2025.

- Målen för bredbandshastighet och bredbandstäckning ska uppställas utifrån kunderna och användarna. I beredningen av strategin är det viktigt att bedöma hur snabba förbindelser framtidens behov förutsätter, säger minister Berner.

I bredbandsstrategin ska också åtgärderna med vilka man uppnår hastighets- och täckningsmålen definieras. Utöver tillgängligheten måste också olika sätt att främja införandet av snabba nätförbindelser övervägas.

När strategin utarbetas ska behövliga frekvenspolitiska åtgärder för införande av 5G beaktas. Främjandet av fibernätsbyggandet är också en viktig del av åtgärderna i strategin.

Det är tänkt att strategin ska utarbetas i samarbete med branschen. En intensiv intressentgruppsdiskussion påbörjas på hösten.

Mer information: Pauli Pullinen, överinspektör, tfn 040 522 1707