Vesiliikennelaki lisäämään veneilyn turvallisuutta

Julkaisuajankohta 14.6.2019 5.00
Kolumni
Hallitusneuvos Irja Vesanen-Nikitin (Kuva: LVM)

Vapaa-ajan vesillä liikkuminen on Suomessa ainakin veneiden lukumäärän perusteella tiettävästi yleisempää kuin missään muualla maailmassa. Muutaman vuoden takainen tilasto kertoo, että vesikulkuneuvoja on lähes 1,2 miljoonaa. Silloin, kun vesiliikennettä koskeva lainsäädäntö muuttuu, koskee se siis melkoisen suurta joukkoa.

Uusi vesiliikennelaki tulee voimaan 1.6.2020. Se tuo mukanaan muutoksia myös vapaa-ajan veneilyyn. Niihin on hyvä valmistautua jo kuluvalla veneilykaudella.

Pelastusliivit käyttöön muulloinkin kuin pelastusliivipäivänä

Turvalliseen veneilyyn kuuluvat ehdottomasti pelastusliivit. Asia on paitsi tärkeä, myös ajankohtainen.

Kesäkuun puolivälissä nimittäin vietetään kansainvälistä pelastusliivipäivää, jonka tarkoituksena on kannustaa ihmisiä käyttämään pelastusliivejä vesillä. Liian usein tästä ei voi muistuttaa.

Uutta vesiliikennelakia valmisteltaessa selvitettiin muun muassa sitä, miten pelastusliivien käyttöä voitaisiin parhaiten edistää. Tässä todettiin vapaaehtoistyö erittäin tärkeäksi.

Lakiin ei kuitenkaan sisällytetty velvoitetta siitä, että kaikkien vesikulkuneuvossa matkustavien tulisi aina käyttää pelastusliivejä. Tällaista käyttöpakkoa rangaistuksineen ei ole. Mutta laissa on muita keinoja, joiden avulla pelastusliivien käyttöä pyritään lisäämään.

Päällikkö vastaa turvallisuudesta

Uudessa laissa on vanhan lain tapaan velvoite pitää pelastusliivit mukana aina moottoriveneessä ja yli viiden metrin pituisessa purjeveneessä. Muutoksia on sen sijaan tulossa siihen, kenen vastuulle huviveneilyn turvallisuus kuuluu. Tämä on merkittävä muutos.

Muutos liittyy vapaa-ajan vesillä liikkumista koskevaan päällikkösääntelyyn. Ammattiliikenteessä päällikkösääntelyä on ollut jo kauan, mutta huviveneilyssä asia on uusi.

Kauppa-aluksen päällikkö on vastuussa muun muassa aluksen merikelpoisuudesta ja hyvän merimiestavan noudattamisesta. Tällaisten päällikön velvoitteiden rikkomisesta rangaistaan ankarasti. Uuden vesiliikennelain huviveneitä koskeva päällikkösääntely omine - joskin lievempine - rangaistuksineen pohjautuu samaan ajatteluun.

Veneen päällikkö vastaa vesikulkuneuvon kulusta ja matkustajien turvallisuudesta. Näin ollen hän vastaa muun muassa siitä, että siinä matkustavilla henkilöillä on kelluntavälineet puettuna silloin, kun olosuhteet eli esimerkiksi sää tai aallokko niin vaativat. Lisäksi hän vastaa siitä, että vesikulkuneuvo on aiottuun matkaan ja olosuhteisiin nähden turvallinen, ja että sen varusteet ovat kunnossa ja helposti saatavilla.

Vanhassa, toistaiseksi voimassa olevassa vesiliikennelaissa on velvoitteita asetettu vain kuljettajalle.

Kuljettaja ja tosiasiallinen päällikkö eivät kuitenkaan aina ole yksi ja sama henkilö. Siksi uudessa laissa päällikkönä pidetään kuljettajaa, käyttäjää tai muuta henkilöä, joka tosiasiallisesti ohjailee tai hallitsee venettä.

Valvonta paranee

Päällikkösääntelyä vapaa-ajan vesillä liikkumiseen olivat jo useamman vuoden toivoneet niin monien vapaa-ajan vesilläliikkujia edustavien tahojen edustajat kuin valvontaviranomaisetkin. Valvontaviranomaiset kuten poliisi tai esimerkiksi merivartiosto eivät ole riittävästi voineet puuttua kaikkeen vaaralliseksi katsomaansa vesillä liikkumiseen.

Valvontaa helpottanee myös se, että lievemmistä teoista voidaan päällikölle uudistuksen myötä määrätä liikennevirhemaksu samalla tavalla kuin tieliikenteessä. Tällä on muun muassa haluttu ennakoida sitä, että jatkossa myös vesillä liikkumista voitaisiin valvoa automaattisesti esimerkiksi droonien avulla.

Turvallista veneilykesää!

Vesiliikennelaki on uudistettu perin pohjin. Siitä on tehty yhtenäinen kokonaisuus, johon on koottu aiemmin hajallaan olleet vesiliikenteen liikennesäännöt, liikennemerkit ja rangaistukset, jotka koskevat kaikkia vesilläliikkujia, myös ammattiliikennettä.

Alueellisesti laki kattaa liikkumisen kaikilla Suomen vesialueilla ja Saimaan kanavalla. Toiveena on, että määräykset on helpompi löytää ja omaksua yhdestä kokonaisuudesta. Näin laki kokonaisuutena lisää vesillä liikkumisen turvallisuutta.

Uutena asiana laki sisältää myös helpotuksia veneen vuokraukseen. Tämä todennäköisesti lisää myös uusia veneilijöitä, jotka tulevat tarvitsemaan tietoa siitä, miten vesillä tulee toimia vastuullisesti.

Myötäisiä tuulia ja aurinkoisia päiviä kaikille veneilijöille!

Irja Vesanen-Nikitin
Kirjoittaja on hallitusneuvos palveluosaston peruspalveluyksikössä

Pelastusliivipäivä

Uusi vesiliikennelaki

2019 Blogit Blogit 2019