Verkkoturvallisuuden neuvottelukunta kolmannelle toimikaudelle

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 27.6.2024 14.07
Tiedote
Henkilö kotona etätöissä. (Kuva: Mika Pakarinen, Keksi/LVM)

Valtioneuvosto on 27.6.2024 asettanut verkkoturvallisuuden neuvottelukunnan uudelle toimikaudelle. Neuvottelukunnan työn tavoitteena on arvioida ja kehittää kansallisen turvallisuuden toteutumista viestintäverkoissa. Neuvottelukunnan toimikausi on 1.7.2024–31.12.2027.

Verkkoturvallisuuden neuvottelukunnan tehtävänä on seurata viestintäverkkojen ja  teknologian kehittymistä ja verkkoturvallisuutta koskevan lainsäädännön soveltamiskäytäntöä sekä toimia viranomaisten päätöksenteon tukena. Neuvottelukunta voi käsitellä myös muita valtioneuvoston osoittamia kyberturvallisuuteen liittyviä kysymyksiä.

Neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii liikenne- ja viestintäministeriön osastopäällikkö Laura Eiro.

Verkkoturvallisuuden neuvottelukunnassa on edustajat puolustusministeriöstä, sisäministeriöstä, työ- ja elinkeinoministeriöstä ja valtiovarainministeriöstä. Neuvottelukuntaan kuuluu myös valtion kyberturvallisuusjohtaja. Lisäksi neuvottelukunnassa on edustajat Liikenne- ja viestintävirasto Traficomista, Suojelupoliisista, Puolustusvoimista ja Suomen Erillisverkot Oy:stä. Edustettuna ovat myös teleyritykset Elisa Oyj, Telia Finland Oyj ja DNA Oyj sekä FiCom ry.

Taustalla EU:n 5G-työ

Neuvottelukunnan taustalla on Suomen EU-puheenjohtajuuskaudella tehty jäsenvaltioiden yhteinen riskiarvio 5G-verkkojen turvallisuudesta ja tammikuussa 2020 annettu EU:n niin sanottu 5G-työkalupakki, joka sisältää verkko- ja tietoturvadirektiivin mukaisen jäsenvaltioiden, komission ja Euroopan unionin kyberturvallisuusvirasto ENISAn muodostaman yhteistyöryhmän suositukset 5G-turvallisuuden parantamiseksi.

Neuvottelukunta ja sen tehtävät perustuvat vuoden 2021 alussa voimaan tulleisiin sähköisen viestinnän palveluista annetun lain säännöksiin, jotka ovat osa 5G-työkalupakin toimeenpanoa Suomessa.

Lisätietoja:

erityisasiantuntija Marko Priiki, p. 0295 342 187, [email protected]