Verkkotunnusten jälleenmyynnin haitat YK:n tietoyhteiskuntahuippukokoukseen

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 25.10.2004 14.46
Tiedote
Suomen viranomaisilla ei ole mahdollisuutta puuttua yksityishenkilön nimeen perustuvien kansainvälisten verkkotunnusten rekisteröintiin.

Suomalaiset yksityishenkilöt ovat rekisteröineet lukuisia omaan nimeen perustuvia verkkotunnuksia, joiden päätteenä on esimerkiksi .com, .net tai .org. Tällaisia geneerisiä, maantieteelliseltä käyttöalaltaan rajoittamattomia tunnuksia hallinnoivat pääasiassa amerikkalaiset yksityisyritykset. Nämä yritykset määrittelevät vapaasti tunnusten rekisteröintipolitiikan.

Yksityishenkilöille on voinut aiheutua haittaa kun omasta nimestä muodostettu verkkotunnus onkin myöhemmin päätynyt uudelleen kauppatavaraksi. Suomalaiset viranomaiset eivät kuitenkaan voi vaikuttaa geneeristen verkkotunnusten rekisteröintiperiaatteisiin tai jälleenmyyntiin.

Internetin hallinnosta keskustellaan tällä hetkellä lukuisissa kansainvälisissä yhteyksissä, mm. YK:n tietoyhteiskuntahuippukokouksen käynnistämissä projekteissa. Suomi aikoo ottaa esille kysymyksen verkkotunnusten haitallisesta käytöstä tässä yhteydessä.

Geneeristen verkkotunnusten lisäksi käytössä on maakohtaisia verkkotunnuksia. Suomalaisia .fi-verkkotunnuksia hallinnoi verkkotunnuslain mukaisesti Viestintävirasto. Suomalaisia verkkotunnuksia myönnetään yrityksille ja yhteisöille ja niitä ei voi hankkia jälleenmyyntiin. Eduskunnan käsiteltävänä on verkkotunnuslain muutos, jolla mahdollistetaan verkkotunnusten rekisteröinti myös yksityishenkilöille.

Liikenne- ja viestintäministeri Leena Luhtanen vastasi kansanedustaja Jukka Vihriälän tekemään kirjalliseen kysymykseen, joka koski henkilön nimeen perustuvien verkkotunnusten jälleenmyyntiä.


Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Laura Vilkkonen, puh. (09) 160 28391, 040 500 0817