Verkkotunnusten haltijoille ehdotetaan tietoturvamaksua

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 9.12.2004 10.05
Tiedote
Viestintäviraston maksujen uudistamista selvittänyt työryhmä ehdottaa, että verkkotunnusten hankkimisen yhteydessä tulisi maksaa veronluonteinen tietoturvamaksu. Samalla teleyritysten maksamia tietoturvamaksuja alennettaisiin.

Tällä hetkellä vain teleyritykset maksavat tietoturvamaksua, jolla rahoitetaan Viestintäviraston tietoturvaan liittyvä CERT-toiminta. Uudistuksen tavoitteena on, että tietoturvamaksua maksaisivat tasapuolisesti kaikki CERT-toiminnasta hyötyvät tahot.

Ehdotuksen mukaan tietoturvamaksua maksettaisiin kaikista suomalaisista verkkotunnuksista. Lisäksi teleyritykset maksaisivat nykyiseen tapaan tietoturvamaksua tietyn osuuden liikevaihtonsa suuruuden perusteella.

Työryhmä on pohtinut myös mm. postitoiminnan valvontamaksuun ja televisiomaksuun liittyviä seikkoja. Televisiomaksujen perintäkustannuksia pitäisi työryhmän mukaan pyrkiä pienentämään ja televisiomaksun laiminlyövien määrää vähentämään. Tässä voitaisiin hyödyntää esimerkiksi erilaisia teknisiä mahdollisuuksia ja kovempia sanktioita.

Viestintävirasto on liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla toimiva viranomainen, jonka tehtävänä on turvata viestintämarkkinoiden toimivuus ja tehokkuus sekä edistää viestintäverkkojen teknistä toimivuutta ja turvallisuutta. Se on nettobudjetoitu virasto, joka kattaa toimintansa kustannukset pääosin keräämillään maksuilla.


Lisätietoja:
apulaisosastopäällikkö Liisa Ero, puh. (09) 160 28461, 050 555 0072
neuvotteleva virkamies Juha Perttula, puh. (09) 160 28617, 0400 694 419