Veneilykortin tarpeellisuuden arviointi käyntiin

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 18.10.2004 10.49
Tiedote
Liikenne- ja viestintäministeriö on antanut Merenkulkulaitokselle tehtäväksi selvittää, miten pakollinen veneilykortti vaikuttaisi huviveneilyn turvallisuuteen.

Merenkulkulaitoksen tehtävänä on selvittää mm. miten huviveneilyn turvallisuuteen liittyvää lainsäädäntöä voitaisiin tehokkaammin hyödyntää, mikä on huviveneilyn valvonnan tämän hetken tilanne ja onko muualla Euroopassa pakollisia veneilykortteja.

Veneilyn eri sidosryhmien mahdollisimman laajan näkökulman huomioimiseksi asiaa on tarkoitus käsitellä veneilyasiain neuvottelukunnassa.

Merenkulkulaitoksen selvityksessä on oltava näkemys veneilykortin tarpeellisuudesta sekä ehdotuksia siitä, millä muilla toimilla veneilyn turvallisuutta voitaisiin Suomessa parantaa. Merenkulkulaitoksen on toimitettava selvitys ministeriöön vuoden 2004 loppuun mennessä.

Veneilijän turvallisuuskortin tarpeen selvittäminen on osa hallituksen sisäisen turvallisuuden ohjelmaa. Vuonna 2003 Suomessa hukkui 65 ihmistä vesiliikenneonnettomuuksissa. Tällä hetkellä viranomaisilla on rajalliset mahdollisuudet varmistua siitä, että huviveneen kuljettajalla on riittävät merenkulun tiedot ja taidot.

Lisätietoja:
merenkulkuneuvos Raimo Kurki, puh. (09) 160 28490