Veneiden rekisteröinnin laajennus saa lausunnoissa kannatusta

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 15.11.2005 10.43
Tiedote
Vesikulkuneuvorekisterin laajentamiseen suhtaudutaan pääosin myönteisesti. Liikenne- ja viestintäministeriö oli pyytänyt sidosryhmiltä lausuntoja valmistelemastaan lakiesityksestä, joka toisi rekisteröinnin piiriin myös purjeveneet ja suurimman osan moottoriveneistä.

Ministeriön valmisteleman esityksen lähtökohtana on, että rekisteröintivelvollisuuden laajentaminen palvelee rekisterin käyttötarkoitusta ja helpottaa valvontaviranomaisten toimintaa.

Hallituksen on tarkoitus antaa lakiesitys ensi keväänä laajennetussa muodossa niin, että myös purjeveneet tulisivat rekisteröitäviksi.

Monessa lausunnossa ehdotettiin esitykseen täsmennyksiä ja tarkennuksia. Sisäministeriö ja maistraatit toivoivat selvennystä muun muassa siihen, mitkä rekisteriin talletettavista tiedoista olisivat julkisia ja mihin tarkoituksiin rekisterin ylläpitäjä voisi luovuttaa tietoja. Suomen Veneilyliitto esittää, että viranomaisten sijasta rekisteriä voisivat ylläpitää veneilyjärjestöt.

Suomen Purjehtijaliitto ilmoitti lausunnossaan vastustavansa rekisteröinnin laajentamista ja toteaa, että samankaltainen uudistus jouduttiin Ruotsissa peruuttamaan. Liiton mukaan sillä itsellään on toimiva purjevenerekisteri. Rekisteröintivelvollisuuden sijasta Suomen Purjehtijaliitto toivoo tukea kaikkien veneilijöiden saamiseksi vapaaehtoisesti järjestäytyneen veneilyn piiriin.


Lisätietoja:

hallitusneuvos Aila Salminen, puh. (09) 160 28491 tai 040 572 0166