Venäjän liikenteelle seurantaryhmä

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 13.12.2005 10.31
Tiedote
Liikenne- ja viestintäministeriö on perustanut Venäjän rajaliikenteen viranomaisten seuranta- ja tukiryhmän. Ryhmä ryhtyy tarvittaessa nopeisiin toimiin rajanylitysongelmien ratkomiseksi.

Työryhmän asettamisesta päätettiin hallituksen iltakoulussa marraskuun alussa. Ryhmässä ovat edustettuina kaikki valtion viranomaiset, jotka ovat tekemisissä rajan ylittävän liikenteen kanssa. Viranomaisten hyvää yhteistyötä tarvitaan, kun rajanylityksissä syntyy akuutteja ongelmia.

Kuljetusalan järjestöjen edustajat ovat työryhmässä pysyvinä asiantuntijoina.

Ryhmän puheenjohtajana on liikenne- ja viestintäministeriön liikennepalveluyksikön päällikkö Juhani Tervala.

Suomen ja Venäjän välisen rajan toimivuus on yksi painopiste toimenpideohjelmassa, joka on tehty Suomen logistisen aseman vahvistamiseksi. Liikenneministerin johdolla valmisteltu ohjelma julkistettiin kesäkuussa.


Lisätietoja
Liikennepalveluyksikön päällikkö Juhani Tervala, puh. (09) 160 28482, 050 552 7260


Työryhmän jäsenet:
Asta Niskanen, neuvotteleva virkamies, valtiovarainministeriö
(varaedustaja: finanssineuvos Sakari Alasalmi)

Marja Liivala, lähestystöneuvos, ulkoasiainministeriö
(varaedustaja: yksikön päällikkö Olli Perheentupa)

Jarkko Saksa, johtaja, Tullihallitus
(varaedustaja: Tommi Kivilaakso, Itäisen tullipiirin päällikkö)

Timo Ajaste, poliisitarkastaja, sisäasiainministeriön poliisiosasto
(varaedustaja: komisario Risto Nikkilä, liikkuva poliisi)

Olli Lampinen, everstiluutanantti, Rajavartiolaitos
(varaedustaja: majuri Hannu Kärhä)

Silja Ruokola, yksikön päällikkö, liikenne- ja viestintäministeriö

Jouko Alaluusua, kansainvälisten asioiden neuvos, liikenne- ja viestintäministeriö

Asiantuntijat:
Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry, Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry, Suomen Huolintaliikkeiden liitto ja Elinkeinoelämän keskusliitto EK voivat nimetä työryhmään pysyvän asiantuntijansa.
Venäjän asiantuntijat: Pasi Toivanen, Pietarin pääkonsulaatti ja Antti Nissinen, Moskovan suurlähetystö

Sihteerit:
Jari Gröhn, erikoistutkija, liikenne- ja viestintäministeriö
Marjut Kuokkanen, neuvotteleva virkamies, liikenne- ja viestintäministeriö