Venäjä tehostaa Torfjanovkan raja-aseman toimintaa

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 11.10.2007 15.48
Tiedote
Venäjä on tehostanut Torfjanovkan raja-aseman toimintaa lisäämällä tullin henkilökuntaa. Tavoitteena on, että rajan yli pääsisi 1000 Vaalimaalta tullutta rekkaa vuorokaudessa vuoden loppuun mennessä. Viime aikoina määrä on ollut 650-700.

Suomi ja Venäjä ovat neuvotelleet rekkaruuhkista ja muista ajankohtaisista tieliikenteen kysymyksistä Vaalimaalla ja Pietarissa 10.-11. lokakuuta. Neuvotteluja käytiin liikenne- ja viestintäministeriön ylijohtajan Harri Cavénin ja Venäjän varaliikenneministerin Jevgeni Moskvitshovin johdolla.

Venäjällä on uusi laki, jonka mukaan viranomaistehtäviä organisoidaan rajalla uudelleen. Asetukset tästä ovat kuitenkin vielä antamatta.

Suomi ja Venäjä perustivat yhteisen työryhmän kehittämään Vaalimaan ja Torfjanovkan raja-asemien väliin tulevaa rekkakäytävää. Käytävällä erotettaisiin henkilö- ja raskasliikenne toisistaan. Käytävän on tarkoitus valmistua viimeistään vuonna 2009.

Työryhmä koordinoi myös muita raja-alueen investointisuunnitelmia, mm. rekkaparkkeja. Suomen puolelle on tulossa 1000 rekan parkki, joka vastaa noin 30 kilometrin jonoa.

Myös punnitustodistusten yhdenmukaistamisesta ryhdytään neuvottelemaan. Tämä nopeuttaisi rajanylitystä, sillä autojen punnitus tehtäisiin vain yhdellä puolella rajaa nykyisen kahden kerran sijaan.

Suomen ja Venäjän välistä liikennettä ja kauttakulkuliikennettä säännellään vuosittain sovituilla lupakiintiöillä. Neuvotteluissa sovittiin tämän vuoden lupakiintiöksi 400 000 kappaletta. Ensi vuoden lupakiintiöstä päätetään vasta ensi vuoden alussa, kun on nähty rajanylitystä nopeuttavien toimien vaikutukset.

Esillä olivat myös venäläisten autonkuljetusautojen maksimipituudet. Neuvotteluissa sovittiin, että Suomi myöntää keskiakseliperävaunuyhdistelmille poikkeuslupia 20,25 metriin saakka joulukuusta alkaen.

Suomi ilmaisi huolensa siitä, miten Venäjä soveltaa kansainvälisiä määräyksiä vaarallisten aineiden kuljetuksissa. Venäjä mm. vaatii erikoislupia. Suomi ottaa asian esille myös kansainvälisellä tasolla.

Neuvotteluissa sovittiin lisäksi puunkuljetusreiteistä. Ne vastaavat nykyisiä reittejä.

Lisätietoja:
liikennepolitiikan osaston päällikkö, ylijohtaja Harri Cavén, puh. 0400 607 848