Vehviläinen oudoksuu komission rikkomusmenettelyä Suomea kohtaan

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 29.10.2010 12.46
Tiedote

Suomi sai torstaina EU:n komissiolta virallisen huomautuksen Suomen ja Venäjän välisestä lentoliikennesopimuksesta. Komissio katsoo, että sopimukset ovat vastoin EU:n yleisiä syrjimättömyyssäännöksiä ja kilpailulainsäädäntöä. Komissio on ryhtynyt samanlaisiin menettelyihin myös Itävallan, Saksan ja Ranskan kanssa. Komissio korostaa, että EU:n kilpailulainsäädäntö koskee myös kolmansiin maihin - esimerkiksi Suomesta Venäjälle- suuntautuvaa lentoliikennettä.

Liikenneministeri Anu Vehviläisen mielestä komission käynnistämä rikkomusmenettely ei edistä lentoliikennesuhteita EU:n ja Venäjän välillä. Vehviläinen ei usko menettelyn toimivan myöskään painostuskeinona Venäjää kohtaan.

- Toivon, että komissio panostaa omien lentoliikennesuhteidensa kehittämiseen Venäjän kanssa. On ensisijaisen tärkeää, että komissio selventää yksityiskohtaisemmin EU-lainsäädännön perusteita ja vaatimuksia venäläisille.

Komission menettelyn tausta

Komission kyselyn taustalla on EU:n tuomioistuimen marraskuussa 2002 tekemä niin kutsuttu Open skies -päätös. Sen nojalla EU-maiden lentoliikennesopimusten tulisi olla kaikille liikenteen harjoittajille tasapuolisia ja syrjimättömiä.

Kilpailuoikeudellisesti komissio katsoo, että kyselyn saaneiden maiden lentoyhtiöiden tekemät kaupalliset sopimukset ja Siperian ylilentomaksuja koskevat järjestelyt vääristävät kilpailua.

Suomella on kaksi kuukautta aikaa vastata komission kyselyyn. Kyse on komission normaalista EU-oikeudellisesta valvonnasta.

Suomi on vuodesta 2003 lähtien pyrkinyt Venäjän kanssa käymissään säännöllisissä lentoliikenneneuvotteluissa siihen, että maiden välinen sopimus muutetaan vastaamaan EU-lainsäädäntöä.

Komissio neuvotteli 2006 Venäjän kanssa sopimuksen Siperian ylilennoista. Tällä sopimuksella kaupalliset erillissopimukset lentoyhtiöiden välillä olisi kielletty vuoden 2014 alusta. Sopimus olisi poistanut Venäjän kansalliselle lentoyhtiölle maksetut ylilentomaksut, noin 400 miljoonaa euroa vuodessa, halvemmiksi viranomaismaksuiksi. Sopimus ei ole kuitenkaan tullut voimaan, sillä Venäjä on sitonut sen jäsenyyteensä Maailman kauppajärjestö WTO:ssa.

Rikkomusmenettelystä huolimatta Suomi jatkaa neuvotteluita Venäjän kanssa sopimuksen uudistamisesta.

Vuonna 2009 Suomen ja Venäjän välisen maarajan ylitti yli 7 miljoonaa ihmistä. Lentomatkustajia viime vuonna maiden välillä oli noin 245 000.

Lisätietoja: hallitusneuvos Silja Ruokola, puh. 040 580 0894