Vehviläinen oudoksuu komission rikkomusmenettelyä Suomea kohtaan

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 29.10.2010 13.14
Uutinen

Suomi sai torstaina EU:n komissiolta virallisen huomautuksen Suomen ja Venäjän välisestä lentoliikennesopimuksesta. Komissio katsoo, että sopimukset ovat vastoin EU:n yleisiä syrjimättömyyssäännöksiä ja kilpailulainsäädäntöä. Liikenneministeri Anu Vehviläisen mielestä komission käynnistämä rikkomusmenettely ei edistä lentoliikennesuhteita EU:n ja Venäjän välillä.

- Toivon, että komissio panostaa omien lentoliikennesuhteidensa kehittämiseen Venäjän kanssa. On ensisijaisen tärkeää, että komissio selventää yksityiskohtaisemmin EU-lainsäädännön perusteita ja vaatimuksia venäläisille.

Komission kyselyn taustalla on EU:n tuomioistuimen marraskuussa 2002 tekemä niin kutsuttu Open skies -päätös. Sen nojalla EU-maiden lentoliikennesopimusten tulisi olla kaikille liikenteen harjoittajille tasapuolisia ja syrjimättömiä.

Kilpailuoikeudellisesti komissio katsoo, että kyselyn saaneiden maiden lentoyhtiöiden tekemät kaupalliset sopimukset ja Siperian ylilentomaksuja koskevat järjestelyt vääristävät kilpailua.

Suomella on kaksi kuukautta aikaa vastata komission kyselyyn. Kyse on komission normaalista EU-oikeudellisesta valvonnasta.

Vuonna 2009 Suomen ja Venäjän välisen maarajan ylitti yli 7 miljoonaa ihmistä. Lentomatkustajia viime vuonna maiden välillä oli noin 245 000.