Vehviläinen: Kumppanuusmalleja valtion ja yksityisen rahoituksen välille

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 13.11.2009 11.27
Tiedote

Liikenne- ja viestintäministeriö asetti marraskuussa 2008 tohtori Pasi Holmin kartoittamaan maailmalla olevia erityyppisiä tie- ja liikennerahastoratkaisuja ja pohtimaan rahastojen soveltuvuutta Suomen oloihin. Holmin selvitystyön loppuraportti luovutettiin liikenneministeri Anu Vehviläiselle 13. marraskuuta 2009.

- Holmin hyvä huomio on, että infran rahoitusmenetelmien uudistaminen ei vaadi välttämättä ja välittömästi tie- ja liikennerahaston perustamista, vaan pitkälle päästäisiin myös nykyisiä budjetti- ja kehysmenettelyjä uudistamalla. Harkittavaksi tulisivat muun muassa siirtomäärärahojen käyttö arviomäärärahojen sijasta sekä jaksotetun kehyksen käyttö, sanoo Vehviläinen.

Uusia kumppanuusmalleja haettava

- Meillä on tarve etsiä erilaisia kumppanuusmahdollisuuksia valtion ja yksityisen rahoituksen kohtaamiseksi suurien liikenteen infrahankkeiden rahoittamiseksi. Nythän käytössämme on vain puhdas budjettirahoitus, elinkaarihankkeet sekä kuntien ja yritysten jälkirahoitushankkeet, Vehviläinen toteaa.

- Tällä vaalikaudella on tehty historiaa päättämällä liikennepoliittisessa selonteossa kerralla tämän vaalikauden väylähankkeet ja niiden rahoitus. Tulevissa hallitusneuvotteluissa olisi järkevää tehdä päätöksiä kehys- ja budjettimenettelyjen uudistamiseksi, jotta liikenneinvestointeja pystytään viemään eteenpäin myös niukkojen resurssien oloissa.

- Pidän vastuullisena Holmin esitystä siitä, että ottaisimme käyttöön poliittisesti sitovan päätössäännön jälkikäteisten rahoitusmallien käytölle. Esimerkiksi hallitusohjelmassa tai tulevassa liikennepoliittisessa selonteossa tulisi päättää siitä kuinka paljon tulevien hallitusten kehyksiä sidotaan jälkikäteisten hankkeiden rahoitukseen, sanoo liikenneministeri Vehviläinen.


Lisätietoja: liikenneministeri Anu Vehviläinen, puh. (09) 160 28320
erityisavustaja Kari Jääskeläinen, puh. (09) 160 28325