Vastuu ajoneuvojen teknisistä määräyksistä Trafille

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 11.9.2014 13.27
Tiedote

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafille on tulossa uusia valtuuksia antaa määräyksiä ajoneuvojen teknisistä vaatimuksista. Antovaltuudet siirtyvät liikenne- ja viestintäministeriöltä Trafille kahdessa vaiheessa.

Ensimmäisessä vaiheessa moottoripyöriä, mopoja, traktoreita, moottorityökoneita ja polkupyöriä sekä näiden ajoneuvoluokkien perävaunuja koskevat yksityiskohtaiset tekniset määräykset esitetään siirrettäviksi Trafille vuoden 2015 alusta lähtien.

Hallitus antoi asiasta lakiesityksen 11. syyskuuta.

Norminantovaltuuksien siirron toinen vaihe koskee autoja ja niiden perävaunuja. Tarvittavat lainsäädännön muutokset on tarkoitus valmistella niin, että hallitus voisi antaa asiasta esityksen ensi vuoden syyskuussa. Toisen vaiheen valtuuksien siirto tulisi voimaan vuoden 2016 alussa.

Valtuuksien siirtämisellä on tavoitteena tehostaa vaikuttamista EU:ssa valmisteltavien teknisten vaatimusten sisältöön, yksinkertaistaa kansallisten määräysten antamista sekä parantaa kansalaisten ja sidosryhmien tiedonsaantia ajoneuvovaatimuksista.

Liikenne- ja viestintäministeriössä keskityttäisiin jatkossa ensisijaisesti ajoneuvotekniikan laintason säännöksiin, kansainvälisiin sopimuksiin ja ajoneuvojen käyttöä koskeviin säännöksiin.

Trafille siirtyvässä määräyksenannossa on kyse lähinnä ajoneuvoihin liittyvää erityistä asiantuntijuutta edellyttävästä työstä, joka kytkeytyy luontaisesti Trafin muuhun toimintaan teknisiä vaatimuksia toimeenpanevana virastona.

Lisätietoja
liikenneneuvos Kari Saari 0295 34 2557