Vapaa-ajan asuntojen laajakaistayhteyksiä selvitetään

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 19.12.2012 12.44
Tiedote

Liikenne- ja viestintäministeriö on asettanut työryhmän laatimaan ehdotuksen siitä, miten vapaa-ajan asuntojen laajakaistayhteyksiä voitaisiin kehittää.

Suomessa on noin puoli miljoonaa vapaa-ajanasuntoa. Suurin osa näistä on jo nykyisin 3G-verkkojen piirissä. Nopeammat 4G-verkot laajenevat lähivuosina myös haja-asutusalueille.

Tukiasemien kantamien raja-alueille jää kuitenkin aina katvealueita, joille yhteydet eivät ilman erityistoimia synny. Lisäksi vapaa-ajan asunnot sijaitsevat monesti vesistöjen rannoilla, jotka usein ovat matalalla maastoesteiden takana ja siitä syystä radioaaltojen vaikeasti tavoitettavissa.

Työryhmän tehtävänä on selvittää vapaa-ajanasutuksen laajakaistatarpeita, yhteyksien tarjontaa ja hinnoittelua sekä tarkoitukseen sopivien tekniikoiden kehitystä. Työryhmän on määrä antaa loppuraportti ehdotuksineen 29.3.2013.

Työryhmässä ovat edustettuina liikenne- ja viestintäministeriön lisäksi Lapin, Varsinais-Suomen ja Etelä-Savon maakuntaliitot, Viestintävirasto, Kuluttajavirasto ja Ficom ry.

Lisätietoja

ylitarkastaja Pauli Pullinen, 040 522 1707
Viestinnän peruspalvelut -yksikön päällikkö Laura Vilkkonen, 040 500 0817