Vanhojen autojen katsastusmuutos uudelle lausuntokierrokselle

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 2.7.2019 14.15
Tiedote
Ford Caprin kojelauta (Kuva: Maren Winter / Shutterstock)
Ford Caprin kojelauta (Kuva: Maren Winter / Shutterstock)

Liikenne- ja viestintäministeriö lähettää uudelle lausuntokierrokselle vanhojen ajoneuvojen määräaikaiskatsastusta koskevan asetusehdotuksen. Ehdotus viivästyi kevään hallitustilanteen takia, ja ministeriö katsoo, että uusi kuuleminen on tarpeen.

Liikenne- ja viestintäministeriö pyysi tammikuussa lausuntoja asetusluonnoksesta, jonka mukaan yksityiskäytössä olevat yli 40 vuotta vanhat ajoneuvot ja O2-luokan perävaunut vapautettaisiin määräaikaiskatsastuksesta. Lausunnoissa perävaunujen katsastusvapaus ei saanut kannatusta.

Nyt lausunnoille lähetettävässä uudessa luonnoksessa O2-luokan perävaunujen (massaltaan 0,75 - 3,5 tonnia) katsastusvelvollisuus on säilytetty. Lisäksi edelliseen versioon verrattuna muutoksia on vanhojen raskaiden ajoneuvojen katsastusvelvoitteissa.

Luvanvaraiset katsastettava aina

Kaikki luvanvaraisessa käytössä olevat yli 40-vuotiaat ajoneuvot tulee katsastaa määräajoin. Tämä koskee myös museoajoneuvoja silloin, kun ne ovat luvanvaraisessa käytössä. Katsastusväliksi ehdotetaan yhtä vuotta.

Lisäksi katsastusvelvollisuus koskisi yli 40-vuotiaita linja-autoja, kuorma-autoja ja raskaita perävaunuja silloin, kun ne eivät ole museorekisterissä. Tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi yksityiskäytössä oleva 1960-luvun linja-auto, joka ei ole museoajoneuvo, on määräaikaiskatsastettava.

Uuden ehdotuksen mukaan asetus tulisi voimaan 20.5.2020.

Mitä seuraavaksi?

Asetusluonnoksen lausuntoaika päättyy 23.8.2019. Lausuntopyyntö on julkaistu osoitteessa www.lausuntopalvelu.fi. Lausuntoja voivat antaa kaikki organisaatiot ja kansalaiset. Lausuntokierroksen jälkeen asetuksen valmistelu jatkuu virkamiestyönä.

Lisätietoja:

erityisasiantuntija Aino Still, p. 050 573 9433