Vammaisten perusviestintäpalvelut halutaan turvata

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 14.10.2011 10.49
Tiedote

Vammaisten erityistarpeet viestintäpalvelujen käyttämisessä halutaan yksilöidä lainsäädännössä. Liikenne- ja viestintäministeriö on lähettänyt lausuntokierrokselle asetusehdotuksen kuulo-, puhe- ja näkövammaisille tarjottavien yleisten puhelinpalvelujen vähimmäisvaatimuksista.

Asetusehdotuksessa säädetään tiedonsiirron vähimmäisnopeudesta videopuhelu- ja etätulkkauspalvelujen käyttämiseksi ja tiettyjen palvelujen esteettömyydestä. Tarjottavan liittymän tulee olla sellainen, että kaikki käyttäjät, myös vammaiset, voivat käyttää hätäpalveluita.

Videopuhelut ja etätulkkaus edellyttävät internet-yhteyttä, jossa myös lähtevä liikenne on riittävän nopeaa. Asetusluonnoksessa ehdotetaan, että kuulo- tai puhevammaisille turvattaisiin yhden megabitin yleispalvelun ohella yhteys, jossa sekä lähtevän että saapuvan datan vähimmäisnopeus on 512 kilobittiä sekunnissa. Yleinen yhden megabitin nopeus koskee vain saapuvaa liikennettä.

Nopeuden turvaaminen olisi Viestintäviraston nimeämien yleispalveluvelvollisten teleyritysten vastuulla.

Asetusehdotuksessa ei myöskään sallittaisi yhtä laajaa nopeuden vaihtelua kuin yhden megan yleispalvelussa. Nopeus saisi vain tilapäisesti laskea 384 kilobittiin sekunnissa, joka vielä mahdollistaisi videopuhelu- ja etätulkkauspalvelujen käytön.

Näkövammaisten tulisi pystyä hallinnoimaan liittymäänsä esteettömästi. Tämä tarkoittaa esimerkiksi estopalvelujen toteuttamista netin kautta. Myös laskuerittelyjen tulisi olla esteettömästi luettavissa.

Asetusluonnoksen lausuntoaika päättyy 10.11.2011.

Lisätietoja
lainsäädäntöneuvos Laura Vilkkonen, p. 09 160 28391 tai 040 500 0817