Ministeriet vill trygga grundläggande kommunikationstjänster för funktionshindrade

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 14.10.2011 10.49 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 14.36
Pressmeddelande

Kommunikationsministeriet vill att funktionshindrades specialbehov i användningen av kommunikationstjänster ska specificeras i lagstiftningen. Ministeriet har sänt ett förordningsförslag på remiss om minimikraven på allmänna telefonitjänster som tillhandahålls hörsel-, tal- och synskadade.

Förslaget omfattar bestämmelser om minimihastigheten för informationsöverföring vid användning av videosamtals- och distanstolkningstjänster samt tillgängligheten i vissa tjänster. Anslutningen ska vara sådan att alla användare, även personer med funktionsnedsättning, kan använda nödtjänster.

Videosamtal och distanstolkning kräver internetförbindelser där också den utgående trafiken är tillräckligt snabb. I förordningsutkastet föreslås att hörsel- och talskadade utöver den samhällsomfattande tjänsten ska tryggas en förbindelse där minimihastigheten för både utgående och inkommande data är 512 kbit/s. Hastigheten på en megabit i den samhällsomfattande tjänsten gäller endast inkommande trafik.

Ansvaret för att trygga hastigheten åläggs de teleföretag med skyldighet att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster som Kommunikationsverket utser.

I förslaget tillåts inte heller lika stora variationer i hastigheten som i den samhällsomfattande tjänsten med hastighet på en megabit. Hastigheten får endast tillfälligt sjunka till 384 kbit/s. På den nivån är det ännu möjligt att använda videosamtals- och distanstolkningstjänster.

Synskadade ska kunna hantera sin anslutning på ett tillgängligt sätt. Det här innebär till exempel att de kan aktivera spärrtjänster via nätet. Också räkningsspecifikationerna ska kunna läsas obehindrat.

Remisstiden för utkastet till förordningen går ut den 10 november.

Ytterligare information
Laura Vilkkonen, lagstiftningsråd, tfn 09 09 160 28391 tai 040 500 0817