Valtioneuvoston periaatepäätös vauhdittamaan älykästä robotiikkaa ja automaatiota

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 2.6.2016 13.46
Uutinen

Valtioneuvosto linjasi 2. kesäkuuta 2016 toimenpiteet, joilla lisätään älykkään robotiikan ja automaation hyödyntämistä ja kehittämistä Suomessa. Tavoitteena on nostaa Suomi huippumaiden joukkoon kansainvälisessä robotiikka- ja automaatiokehityksessä.

Periaatepäätöksessä asetetaan visiot robotiikasta ja automaatiosta vuosille 2020 ja 2025. Vuoteen 2025 mennessä Suomi on älykästä robotiikkaa ja automaatiota valmistava, kehittävä ja laajasti hyödyntävä maa, jossa monia yhteiskunnallisia haasteita, kuten terveydenhuollon palveluja, julkishallinnon tietotyötä ja liikenteen järjestämistä, on ratkaistu nykyistä laadukkaammin ja kustannustehokkaammin.

Periaatepäätöksen linjausten mukaan Suomessa on tuettava automatisaatioon ja robotisaatioon liittyvien ekosysteemien ja verkostojen syntymistä sekä edistettävä liiketoimintamahdollisuuksia esimerkiksi toimintaa tukevalla sääntelyllä. Lisäksi Suomessa tulisi panostaa robotiikka- ja automaatioalan osaamisen kehittämiseen, erityisesti esimerkiksi tietoturvan ja tietosuojan, käyttäjäkeskeisyyden ja palvelumuotoilun osalta. Tärkeää on myös älykkään robotiikan ja automaation yleisen hyväksyttävyyden ja siihen liittyvien ilmiöiden tuntemisen lisääminen.