Valtioneuvoston asetukset tuotteiden ja palvelujen esteettömyys- ja saavutettavuusvaatimuksista voimaan helmikuussa

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 16.2.2023 13.55 | Julkaistu suomeksi 17.2.2023 klo 12.00
Tiedote
Ihmisiä tietokoneella. (Kuva: Mika Pakarinen, Keksi / LVM)
Ihmisiä tietokoneella. (Kuva: Mika Pakarinen, Keksi / LVM)

Valtioneuvosto antoi 16.2.2023 kolme asetusta eräiden tuotteiden ja palvelujen esteettömyys- ja saavutettavuusvaatimuksista. Asetuksilla viimeistellään EU:n esteettömyysdirektiivin kansallinen täytäntöönpano. Asetukset tulevat voimaan 20.2.2023 ja niiden soveltaminen alkaa 28.6.2025.

Valtioneuvoston asetuksella eräiden tuotteiden esteettömyysvaatimuksista säädetään esimerkiksi erilaisten älylaitteiden ja itsepalvelupäätteiden esteettömyydestä. Asetuksen mukaan tällaisten tuotteiden tulisi jatkossa olla vammaisten henkilöiden helposti käytettävissä. Lisäksi tuotteiden käyttöohjeiden ja tukipalveluiden tulisi olla saatavilla esteettömästi ja niissä tulisi tarjota tietoa tuotteen esteettömyydestä.

Valtioneuvoston asetuksella eräiden digitaalisten palvelujen saavutettavuusvaatimuksista säädetään digitaalisten palvelujen toiminnasta annettavien tietojen saavutettavuudesta. Samalla asetetaan lisävaatimuksia myös rahoitus- ja pankkipalvelujen, sähkökirjojen ja verkkokauppojen saavutettavuudelle. Esimerkiksi rahoitus- ja pankkipalvelujen tarjoamista koskevat tiedot tulisi jatkossa esittää käyttäen aiempaa ymmärrettävämpää kieltä.

Valtioneuvosto antoi asetuksen myös sähköisen viestinnän palvelujen ja audiovisuaalisiin sisältöpalveluihin pääsyn tarjoavien palvelujen esteettömyysvaatimuksista. Asetuksella säädetään palvelun toiminnasta annettavien tietojen esteettömyydestä.

EU:n esteettömyysdirektiivin tavoite on edistää kaikkien ja erityisesti vammaisten henkilöiden mahdollisuutta itsenäiseen asiointiin YK:n vammaisyleissopimuksen mukaisesti. Direktiivin myötä tiettyjen tuotteiden ja palvelujen esteettömyysvaatimukset yhtenäistyvät koko EU:n alueella.

Tavoite on, että tuotteet ja palvelut suunnitellaan ja valmistellaan siten, että vammaiset henkilöt pystyisivät käyttämään niitä mahdollisimman laajalti. Kuluttajille tarjottavien tuotteiden ja palveluiden esteettömyysvaatimukset velvoittavat julkista ja yksityistä sektoria.

Mitä seuraavaksi?

Valtioneuvoston asetukset tulevat voimaan 20.2.2023 ja niiden soveltaminen alkaa 28.6.2025.

Lisätietoja:

ylitarkastaja Roosa Patrakka, p. 050 431 7036, roosa.patrakka(at)gov.fi (poissa 17.-20.2.2023)

yksikön johtaja Aino Sipari, p. 050 326 5829, aino.sipari(at)gov.fi