Valtioneuvosto: Väylävirasto voi myydä liikenteenohjaukseen ja -hallintaan liittyvää omaisuutta Traffic Management Finlandille

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 10.12.2020 14.05 | Julkaistu suomeksi 11.12.2020 klo 16.25
Tiedote
LVM-yleiskuva (Kuva: LVM)
LVM-yleiskuva (Kuva: LVM)

Valtioneuvosto antoi 10.12.2020 Väylävirastolle suostumuksen myydä viraston hallinnassa olevaa liikenteenohjaukseen ja -hallintaan liittyvää irtainta omaisuutta Traffic Management Finland Oy:lle.

Siirtyvä omaisuus sisältää tie- ja rautatieliikenteen liikenteenohjaus- ja -hallintapalveluihin liittyviä järjestelmiä ja laitteita.

Luovutus tehdään käypään arvoon. Luovutettavan omaisuuserän kauppahinta on yhteensä noin 29,6 milj. euroa. Omaisuus siirtyy Traffic Management Finlandille 31.12.2020.

Myynti liittyy Liikenneviraston liikenteenohjaus- ja hallintapalveluiden yhtiöittämiseen. Nämä palvelut muutettiin osakeyhtiömuotoon 1.1.2019 alkaen. Yhtiöitetystä kokonaisuudesta on sittemmin muodostunut osa Traffic Management Finland -konsernia, jossa hoidetaan kaikkien liikennemuotojen liikenteenohjaus- ja hallintapalveluitaliikennemuotokohtaisiin tytäryhtiöihin organisoituina.

Yhtiöittämisen yhteydessä luovutetun omaisuuden lisäksi Liikennevirastolla oli yhtiöittämishetkellä meneillään keskeneräisiä investointihankkeita, joihin sisältyi myös liikenteenohjaus ja -hallintapalveluihin liittyviä osuuksia.

Yhtiöittämiseen liittyvässä eduskunnalle annetussa hallituksen esityksessä ja valtioneuvoston yleisistunnon 5.12.2018 tekemässä päätöksessä on todettu, että Traffic Management Finland Oy:llä on etusijainen oikeus lunastaa käypään hintaan Liikennevirastolta keskeneräisten investointihankkeiden liikenteenohjaukseen ja -hallintaan liittyvät osuudet ja omaisuuserät niiden valmistuttua vuosina 2019-2022.

Koska liikenteenohjaus- ja hallintapalvelujen tuottaminen on siirtynyt 2019 Traffic Management Finland Oy:lle, ei ole olemassa perusteltua syytä pitää omaisuutta enää valtion viraston omistuksessa.

Lisätietoja:

hallitusneuvos Rita Linna, p. 0295 342 559