Valtioneuvosto kannattaa komission tavoitetta yhdistettyjen kuljetusten lisäämisestä

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 1.2.2024 15.34
Tiedote
Juna ilmakuvassa talvella metsän keskellä.
Juna metsän keskellä. (Kuva: Shutterstock)

Valtioneuvosto antoi eduskunnalle 1.2.2024 U-kirjelmän, joka koskee Euroopan komission ehdotusta, jolla muutettaisiin jäsenvaltioiden välisiä tavaroiden yhdistettyjä kuljetuksia koskevaa direktiiviä ja sähköisistä kuljetustiedoista annettua asetusta. Valtioneuvosto tukee lähtökohtaisesti ehdotuksen tavoitteita.

Ehdotuksen pääasiallisena tavoitteena on lisätä rautatie-, lähimerenkulku- ja sisävesiliikenteen osuutta tavaraliikenteessä. Samalla tavoitteena on vähentää tavaraliikenteen ulkoisia kustannuksia ja energiankulutusta. Ehdotuksella pyritään myös laajentamaan yhdistettyjen kuljetusten tukikehystä.

Komission ehdotus on osa EU:n laajempaa rahtipakettia, jonka tavoitteena on lisätä tavaraliikenteen tehokkuutta ja auttaa alaa vähentämään päästöjä.

Valtioneuvosto pitää yleisesti kannatettavana rautatie-, lähimerenkulku- ja sisävesiliikenteen osuuden kasvattamiseen tähtääviä toimenpiteitä EU:n alueella. Kansalliset olosuhteet ja huoltovarmuus tulee kuitenkin huomioida.

Valtioneuvosto pitää komission ehdotusta vaikeaselkoisena ja pyrkii siihen, että neuvotteluiden aikana ehdotuksen sisältöä selvennetään esimerkiksi sen soveltamisalan suhteen.

Valtioneuvosto näkee, että intermodaalikuljetusten tukitoimien kehittäminen on yleisesti ottaen kannatettavaa, jotta liikenteen päästöjä saadaan vähennettyä. Jäsenvaltioille tulee kuitenkin jättää kansallista liikkumavaraa siihen, kuinka tukitoimenpiteet toteutetaan tehokkaasti.

Valtioneuvosto pitää tärkeänä, että komission ehdotus ei kasvata merkittävästi yrityksille ja viranomaisille koituvaa hallinnollista taakkaa.

Mitä seuraavaksi?

U-kirje menee seuraavaksi eduskunnan käsittelyyn. Komission ehdotusta käsitellään EU:n neuvostossa, jonka toimintaan Suomi osallistuu aktiivisesti.

Lisätietoja

yksikön johtaja Pyry Takala, pyry.takala(at)gov.fi, p. 0295 342 384