Valtioneuvosto hyväksyi Suomi-rata- ja Turun tunnin juna -hankeyhtiöiden perustamisen

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 25.6.2020 14.00
Tiedote
VR:n juna peltojen keskellä (Kuva: Juha Tuomi/Rodeo)
VR:n juna peltojen keskellä (Kuva: Juha Tuomi/Rodeo)

Suomi-radan ja Turun tunnin junan suunnittelua varten perustettavien hankeyhtiöiden valmistelu etenee.

Valtioneuvosto päätti 25.6.2020 valtuuttaa liikenne- ja viestintäministeriön perustamaan uudet, valtion osittain omistamat osakeyhtiöt: Suomi-rata-hankeyhtiö ja Turun tunnin juna -hankeyhtiö. Liikenne- ja viestintäministeriö voi allekirjoittaa yhtiöiden perustamissopimukset ja muut perustamiseen liittyvät asiakirjat ja merkitä valtion puolesta yhtiön osakkeet.

Suomen valtion osuus kummassakin hankeyhtiössä on 51 prosenttia. Suomi rata -hankeyhtiössä tämä tarkoittaa yhtiön perustamisvaiheessa yhteensä 1 116 536,88 euroa ja Turun tunnin juna -hankeyhtiössä 508 885,65 euroa.

Suomi-rata-hankeyhtiö

Suomi-rata-hankeyhtiön tarkoituksena olisi edistää Helsingin ja Tampereen välisen Helsinki-Vantaan lentoaseman kautta kulkevan raideyhteyden suunnittelua rakentamisvalmiuteen asti.

Suomi-rata-hankeyhtiössä on tarkoitus valtion lisäksi olla mukana Finavia, Helsinki, Tampere, Vantaa, Hämeenlinna, Janakkala, Riihimäki, Lahti, Akaa, Jyväskylä, Oulu, Pori, Seinäjoki, Vaasa, Kangasala, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Ylöjärvi, Parkano ja Kokkola.

Turun tunnin juna -hankeyhtiö

Turun tunnin juna -hankeyhtiön tarkoituksena olisi edistää Espoo-Salo-oikoradan sekä Salo-Turku-ratavälin suunnittelua rakentamisvalmiuteen asti.

Turun tunnin juna -hankkeessa on tarkoitus valtion lisäksi olla mukana Turku, Espoo, Helsinki, Salo, Lohja, Vihti ja Kirkkonummi.

Taustaa hankeyhtiöiden valmistelusta

Valtion, kuntien ja Finavia Oyj:n neuvottelijat pääsivät 13.2.2020 yhteisymmärrykseen Suomi-radan ja Turun tunnin junan suunnittelua edistävien hankeyhtiöiden perustamisesta sekä eri osapuolten rahoitusosuuksista.

Hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta puolsi valtion osalta Suomi-rata-hankeyhtiön sekä Turun tunnin juna -hankeyhtiön perustamista 3.3.2020.

Kunnat sekä Finavia Oyj ovat käsitelleet osakassopimukset toimivaltaisissa päätöksentekoelimissään kevään ja kesän 2020 aikana.

Liikenne- ja viestintäministeriö on lisäksi aloittanut keskustelut itäisen suunnan raideyhteyden suunnitteluhankeyhtiön perustamisen edellytyksistä. Aloitustilaisuus kuntien kanssa pidettiin 24.6.2020.

Mitä seuraavaksi?

Suomi-rata- ja Turun tunnin juna -hankeyhtiöt perustetaan kuntien päätöksiä koskevan muutoksenhakuajan päätyttyä.

Perustamisen edellytyksenä on, että Suomen valtion rahoitussitoumus edustaa perustamisvaiheessa enintään 51 prosentin suuruista osuutta rahoitussitoumusten kokonaismäärästä.

Mahdollisilla muutoksenhakuprosesseilla voi olla vaikutusta yhtiöiden perustamisen aikatauluun ja tämän vuoksi tarkkaa perustamispäivää ei voida ilmoittaa.

Lisätietoja:

yksikön johtaja Miikka Rainiala, p. 050 571 7751