Valtioneuvosto antoi asetuksen meriliikenteen tukemisesta

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 9.7.2020 14.10 | Julkaistu suomeksi 15.7.2020 klo 10.41
Tiedote
Rahtialus. Kuva: Alex Marakhovets / Shutterstock.
Rahtialus. Kuva: Alex Marakhovets / Shutterstock.

Hallituksen esitys 24,8 miljoonan euron lisämäärärahasta laivaliikenteen avustamiseksi hyväksyttiin hallituksen vuoden 2020 neljännessä lisätalousarvioesityksessä 26.6.2020. Lisämäärärahan tarkoituksena on ylläpitää valmius meriliikennöinnin tukemiseen, mikäli se katsotaan olosuhteet huomioiden välttämättömäksi.

Valtioneuvosto antoi asiasta asetuksen 9. heinäkuuta 2020, ja se tulee voimaan samana päivänä. Valtioneuvoston asetuksella säädetään liikennöintivelvoitteen asettamisesta, avustuksen tarkemmista ehdoista ja myöntämisedellytyksistä.

Koronaviruspandemia on vaikeuttanut merkittävästi suomalaisten lasti- ja matkustaja-alusvarustamoiden toimintaedellytyksiä. Avustuksen tarkoituksena on edistää Suomen merikuljetuskyvyn riittävyyttä, luottamuksen palautumista meriliikenteeseen sekä ylläpitää osaltaan varustamoiden toimintakykyä.

Meriliikennettä voidaan tukea sellaisilla reiteillä, joilla liikennöinti ilman tukea olisi kannattamatonta ja markkinaehtoista tarjontaa olisi vähän tai ei lainkaan. Avustuksen myöntämisen ehtona on, että sitä hakeneelle varustamolle asetetaan julkisen palvelun velvoite tai muu liikennöintivelvoite tuetun reitin, aluksen ja vuorotiheyden suhteen.

Mitä seuraavaksi?

Asetus tulee voimaan 9. heinäkuuta 2020. Avustus on tarkoitettu väliaikaiseksi ratkaisuksi koronavirusepidemiasta johtuviin poikkeusoloihin, jonka takia asetus on voimassa 31.12.2020 saakka.

Liikennöintivelvoitteen asettamisen tarvetta arvioi ja liikennöinnistä maksettavia avustuksia valvoo Liikenne- ja viestintävirasto Traficom.

Valinta tuettavan reitin meriliikenteen harjoittajasta tehdään kilpailuttamalla julkisessa hankintamenettelyssä. Avustusta haetaan Liikenne- ja viestintäviraston myöhemmin määräämänä ajankohtana ja tavalla.

Lisätietoja:

yksikön johtaja Miikka Rainiala, p. 050 571 7751, Twitter: @MRainiala